Konu:Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:46
Tarih:16/01/2019


Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUMA ÇELİK (Mardin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 57'nci maddeye ilişkin söz almış bulunmaktayım.

Bugün 70'inci gününe giren açlık grevinde bulunan Başkan Leyla Güven arkadaşımızın durumu hakkında Meclisin içinde bulunduğu bu durum, bu duyarsızlık beni rahatsız ediyor; ki sadece beni değil, aslında burada bulunan herkesi rahatsız etmesi gerekirdi çünkü yarın devran döner, aynı haksızlık herhangi birimizin başına gelebilir. Ben, tekrar, bu Meclisin bir üyesi olan ve haksız hukuksuz bir şekilde hapiste tutulan Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'in talebine kulak verilmesini bekliyor ve Leyla Güven'in talebi talebimizdir diyorum.

Sayın Genel Kurul, bölgemizde yaşanan gelişmeler var. Benim de seçim bölgem olan Mardin'e ilişkin geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı tarafından bir konuşma yapıldı ve denildi ki "Bölgenin çehresi değişiyor, 4 şeritli otobanlar yapılıyor." Ve benzeri gelişmelerin yaşandığını dile getirdi. Ancak Mardin'de bahsi geçen yolları biz maalesef göremedik. Biz Mardin'de henüz asfaltlanmamış köy yolları, yandaşlara verilen ihalelerle yapılan mıcır kaplı çukurlarla dolu yollar ve yağan ilk yağmurda çamurla dolan yolları gördük. Ayrıca Mardin'de güvenlik bahane edilerek asker ve polis tarafından kapatılmış yollar var. Örneğin, 6 farklı giriş çıkış yolu bulunan Kerboran Dargeçit ilçesinde bu yolların beşi kapatılıp sadece bir yoldan giriş ve çıkış sağlanıyor. Bu durum gündelik hayatı zorlaştırırken bu şekilde burada, bu ilçede yaşayan insanlar da sürekli baskı altında tutuluyor.

Mardin'in bir başka ilçesinde, Derik ilçesinde bulunan ve yine yandaşlar tarafından yapılan Yıldız Barajı geçtiğimiz aralık ayında oluşan ilk su birikintisinde patlamış ve çevre köyler, tarımsal malzemelerden tutalım evlere, ağıl ve köprülere kadar ciddi anlamda zarar görmüştür. Olayın üzerinden bir ay geçmesine rağmen hâlen bu köylerin zararları karşılanmamıştır. Yaptığımız araştırmada, zarara uğrayan 49 aile için 65.775 lira; tekrar ediyorum, 49 aile için 65.775 lira gibi komik bir rakam hasar tespiti yapılmıştır ve bunlar da henüz ailelere verilmedi.

Midyat ilçesinde ise şu anda kaymakam görevini yürüten şahıs bir parti militanı gibi hareket edip "AKP'ye oy çıkmadı." diye birçok köyde yaşayan insanların yaşlılık, emeklilik maaşlarını ödetmiyor, engelli maaşları ödenmiyor, insanlara yapılan sağlık ve eğitim yardımları hiçbir gerekçe gösterilmeden verilmiyor.

Biliyorsunuz, seçim bölgem de olan Mardin'de başta büyükşehir belediyesi olmak üzere belediyelerimize kayyum atanmıştır. Halkımızın iradesi gasbedilerek yapılan bu atamalar sonucu işbaşına gelen kayyumlar, tecrübeli ve yetkili birçok görevliyi ihraç etmiş, liyakat durumu dikkate alınmadan Türkiye'nin birçok bölgesinden getirdikleri yandaşlarını büyükşehir ve ilçe belediyelerine yerleştirmişlerdir. Tabii, bunun sonucunda Sayıştay raporlarına da yansıyan, halklarımıza ait milyonlarca lira haksız bir şekilde birilerinin cebine aktı.

Cümlelerimi tamamlamadan önce Süryanilerin yaşadığı mülkiyet sorunlarına da değinmek istiyorum. Buna ilişkin daha önce de konuştum ancak hâlâ sorun çözülmedi.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Çelik.

Buyurun.

TUMA ÇELİK (Devamla) - Teşekkür ederim Başkanım.

Dolayısıyla sorun çözülene kadar her fırsatta bu durumu gündeme getirmeye çalışacağız. Çünkü daha önce verilen sözlere rağmen, el konulan azınlık vakıflarına ait mülkler hâlâ iade edilmemiştir. Yine, tapu kadastro çalışmalarının yeni yapıldığı yerlerde Batman, Mardin, Şırnak ve Hakkâri'de azınlıklara ve özellikle Süryanilere ait pek çok kilise, manastır, mezarlık ve bağlı arazi ya kişi ya da hazine adına kaydediliyor. Mülkiyetle ilgili yaşanan bu mağduriyetlere bir an önce son verilmeli, gasbedilen mülkler iade edilmeli ve konuya ilişkin kapsamlı bir çözüm geliştirilmelidir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değiştirilmek istenen 57'nci maddeye ilişkin söylemek istediğim bir nokta var. Bu maddeyle, bugüne kadar Üretici Fiyatları Endeksine göre...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

TUMA ÇELİK (Devamla) - Başkanım...

BAŞKAN - Sözlerinizi bağlayın.

TUMA ÇELİK (Devamla) - ...belirlenen kira artışları daha az çıkıyor diye günümüzde Tüketici Fiyatları Endeksine göre belirlenmeye çalışılması konusunda bir değişiklik geliştirildi. Peki, yarın bu değişiklik yine Üretici Fiyatları Endeksinin lehine göre değişirse ne yapılacak? Yeniden bir madde getirilip değiştirecek misiniz? Sanıyorum günümüzde yaşadığımız ekonomik sorunları ve ortaya çıkan enflasyon artışını gizlemek için yapılmış bu madde hiç kimseye yarar getirmeyecektir dolayısıyla da değiştirilmesi gerekmektedir. Bize göre yurttaşların hem kiralayanların hem de kiracıların yararını sağlayacak bir değişiklik olması gerekiyor. Bunun da hem ÜFE hem de TÜFE'nin artışının ortalamasına göre bir oran belirlenmesi olduğu yönünde olduğunu düşünüyoruz.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)