Konu:AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:46
Tarih:16/01/2019


AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA ERKAN AYDIN (Bursa) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Adalet ve Kalkınma Partisinin verdiği grup önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Şimdi, elimdeki bu öneri -biraz önce de okudu sayın kâtip üye- bugün, yarın, cuma ve cumartesi çalışalım, ondan sonra da iki hafta çalışmayalım diye bir grup önerisi. 16 Nisanda Adalet ve Kalkınma Partisi ne demişti referanduma giderken? "Güçlü Meclis olacak, daha fazla kuvvetli milletvekilleri olacak, yasa yapacak, Meclis daha aktif olacak, iyi çalışacak." demişti. Ama 27'nci Dönemin başladığı 1 Ekim tarihinden itibaren bakıyoruz ki salı, çarşamba çalışıp, oradan hemen Meclisi kapatıp milletin bölgelerine gitmesini düzenleyecek hep bu şekilde grup önerileri geliyor. Evet, bunun takdirini de milletimize vereceğiz.

Şimdi, düzenlemeyle ilgili söz aldık, bir başka düzenlemeye geçelim, YSK'nin düzenlemelerine. Şaibe üstüne şaibe geliyor, ahırlara seçmen kaydediliyor, YSK'den ses yok. İlçenin seçmen sayısı nüfusundan fazla, YSK'den gene ses yok. Bir dairede 305 seçmen kayıtlı, YSK'den ses yok. 1.800 seçmen kayıtlı apartman var, YSK'den gene ses yok. Taksi durağı bir apartman olarak kaydedilmiş, 100 yaş üzeri 6.389 seçmen var, 24 Hazirandaki 923 bin seçmen ortada yok ama YSK'den maalesef hâlâ çıt yok, ses de yok.

Şimdi, Türkiye genelinde en çok değişimin yaşandığı yer de Çankırı'nın Orta ilçesi. Bakın, bu ilçede 24 Haziranda 8.379 seçmen varken 4 Ocakta ise 16.401 seçmen açıklandı, altı ayda yüzde 95'lik bir artış oldu. Gene, Ankara'nın Çamlıdere ilçesi, burada da yüzde 90.41'lik bir seçmen artışı var. Gene, YSK'nin kayıtlarına göre, 1854 doğumlu Ayşe Ekici adlı seçmen 165 yaşında, Kayseri Melikgazi'de ilk kez seçmen listesinde yer alıyor. 149 yaşındaki soyadı olmayan Zülfü gene yer alıyor. 100 ile 165 yaş arasında 6.389 seçmen var ama gene bizim YSK'den çıt yok.

Peki, bu durum herhangi bir Avrupa ülkesinde, Batı ülkesinde olsa, özellikle Japonya'da olsa ne olur? YSK Başkanı çıkar harakiri yapar; kurumun başında kendini sorumlu hisseder ve hayatına son verir. Ama bizde ne oldu? Âdeta ödüllendirilir gibi, 23 Ocakta görev süresi dolacak olan YSK Başkanı ve 6 üyesinin süresi bir yıl daha uzatıldı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın Sayın Aydın.

ERKAN AYDIN (Devamla) - Peki, neden? Çünkü daha önce test edip güvendiğiniz, onayladığınız YSK üyeleriyle 31 Mart seçimlerine de girmek istiyorsunuz.

Bakın, ülkenin geldiği nokta, şaibeli, güvensiz, tek adama biat eden, emri saraydan alan kurumların ülkeyi getirdiği durum: TÜBİTAK'a Hayvanat Bahçesi Müdürünün atandığı, Şehir Tiyatrolarına güreş hakeminin atandığı, soyadı Kavakcı olanlara her gün paye verildiği, soyadı aynı olanların iki günde bir danışman olarak atandığı, doçentlerin rektör olduğu; evet, geldiğimiz nokta bu.

Evet, biz de YSK'ye güvenmiyoruz ama Türk halkına güveniyoruz. Bu tür dolaplara, bu tür oyunlara rağmen hâlâ görevde bulunanlara inat, Türk halkı 31 Martta bu oyunları bozacak diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)