Konu:Genç işsizlik rakamlarının âdeta ekonomik OHAL ilan etmeyi gerektirecek düzeyde olduğuna, sırf eleştiri yapıyor diye insanların görevinden uzaklaştırılmasını makul görmediklerine, Libya Parlamento Sözcüsü el-Maryami'nin Türkiye'ye yönelik ithamlarına, seçmen kayıtlarıyla ilgili tartışmaların seçime gölge düşürecek düzeyde olduğuna ve konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:46
Tarih:16/01/2019


Genç işsizlik rakamlarının âdeta ekonomik OHAL ilan etmeyi gerektirecek düzeyde olduğuna, sırf eleştiri yapıyor diye insanların görevinden uzaklaştırılmasını makul görmediklerine, Libya Parlamento Sözcüsü el-Maryami'nin Türkiye'ye yönelik ithamlarına, seçmen kayıtlarıyla ilgili tartışmaların seçime gölge düşürecek düzeyde olduğuna ve konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, dün TÜİK genç işsizlik rakamlarını açıkladı, yüzde 22'li rakamlarla karşı karşıyayız. Burada özellikle ekonomik sorunlarla ilgili araştırma önergeleri... Evet, yani, teknik bir tartışma düzeyinde gibi görülüyor ve sosyal boyutu, uzun ve kalıcı tahribat oluşturacak boyutu ne yazık ki çok dikkate alınmıyor. Yüzde 22 alarm sinyalidir, yüzde 22 rakamı âdeta bir ekonomik OHAL ilan etmeyi gerektirecek düzeydir ama ne yazık ki bu konu ciddiyetiyle ele alınmıyor ve sadece bir ekonomi tartışması gibi görülerek sosyal boyutundan da uzaklaşılıyor.

Yine, Sayın Başkan, işten çıkarmalar, işten uzaklaştırmalarla ilgili zaman zaman somut örnekler veriyoruz. Elbette sorun, sadece kişilerin sorununu burada gündeme getirmek değil ama bunun üzerinden toplumda yanlış oluşan bir algıyı ve bir uygulamayı mahkûm etmek. Cemil Kılıç ilahiyatçı, sosyal medyadan birçoğumuz tanıyoruz ve muhtemelen görüşleri itibarıyla da en çok bizim partimize karşı açık eleştirileri var ama görüşlerinden dolayı görevinden uzaklaştırılmış olması asla kabul edilebilir bir durum değil. Hiç kimsenin, hangi görüşü savunuyor olursa olsun, sırf eleştiri yapıyor diye, sırf aykırı düşünceler savunuyor diye bir gazete tarafından hedef gösterilip ardından da görevden uzaklaştırılmasını makul göremeyiz, normal göremeyiz. Bu konuda ikna edici bir izahın, açıklamanın olması gerektiğini düşünüyoruz.

Yine, Sayın Başkan, Libya Parlamento Sözcüsü el-Maryami'nin doğrudan Türkiye'ye yönelik çok ağır ithamları var, sözleri var. Bilmiyorum, arkadaşlarımız ne kadar takip edebildiler ama Türkiye'yle ilgili çok somut ve çok ileri düzeyde iddialarda bulunuyor. İddialarından birisi, daha önce yakalanan silah yüklü gemilerle ilgili, 2 kez yaşandı bu süreç.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin Sayın Bilgen.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Türkiye'nin Libya'yı karıştırmak için silah sevkiyatı yaptığı iddiasında bulunuyor Parlamento sözcüsü. Türkiye-Libya dostluğu çok tarihî bir dostluktur ve elbette ki liderler değişir, iktidarlar değişir, partiler değişir ama Libya son on yılda çok travmatik bir süreç yaşamıştır, şu anda da fiilen bölünmüştür Libya, iç savaş yaşamaktadır, farklı bölgelerini farklı gruplar kontrol etmektedir. Libya'ya müdahale yapılırken Türkiye, NATO müdahalesine karşı çıkmış ama sonra oraya yönelik birtakım operasyonlarda Türkiye'nin taraf olduğu herkes tarafından, bütün dünya tarafından izlenmiştir. Libya'yla ilgili sergilenecek tavır sadece partiler arası, sadece hükûmetler arası ilişki değildir, toplumlar arası ilişkidir. Bunu bir güven bunalımına dönüştürmeye de hiç kimsenin hakkı yok. Bunun bedelini Türkiye'nin önümüzdeki on yıllar boyunca ödemek zorunda kalması da asla kabul edilebilir bir durum değil.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Bağlayın lütfen.

Buyurun.

AYHAN BİLGEN (Kars) - El-Maryami iki konuya dikkat çekiyor Sayın Başkan: Biri, silah sevkiyatı ve iç karışıklıklarda Türkiye'nin taraf olduğu; ikincisi de gençleri -kendi ifadesiyle aktarıyorum- yoldan çıkaracak ahlak dışı dizilerin, Türkiye kökenli dizilerin Libya'da televizyon kanallarında yayınlanmasıdır. Bu konu, elbette ki toplumların değer yargılarıyla ilgilidir. Sadece turist çekme hevesiyle eğer bir başka sosyal soruna sebebiyet veriyorsak bu da galiba yüzleşilmesi gereken bir durum.

Son olarak Sayın Başkan: Dün burada araştırma önergesinde gündeme getirdik ama durum gerçekten vahim düzeyde. Siirt'te 5 bin civarında kaydı silinmiş seçmen var ve bunların tekrar kayıtlarının yapılması için arkadaşlarımız yoğun bir temas içindeler ama nüfus müdürü şehri terk etmiş durumda, orada da tek personel günde en fazla 70 kayıt yapıyor. İki gün var ve 5 bin kayıt silinmiş durumda. Bu tip sorunların çözümü konusunun galiba daha ciddi ele alınması gerekiyor, seçmen kayıtlarıyla ilgili tartışmalar, sildirmeler, kaydırmalar bu seçime gölge düşürecek düzeydedir. Bu konunun daha ciddi ele alınması için Genel Kurulun dikkatine sunuyoruz.

Teşekkür ediyorum.