Konu:Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:45
Tarih:15/01/2019


Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İSMAİL ATAKAN ÜNVER (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Maddede yapılan değişiklikle 506 sayılı Kanun'un geçici 20'nci maddesi kapsamında emekli sandığı kuran tüm özel sektöre tanınan yüzde 5 işveren teşviki, sadece bankalardan çekilmektedir. Bu düzenleme, Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve devletin kurduğu hukuk düzeninin istikrarla devam etmesini öngören müstakar idare ilkesine aykırıdır, bu da devlete olan güveni sarsmaktadır.

Komisyondaki itirazlarımız sonucunda bu maddenin müzakereye alınması kararlaştırılmıştı ama AK PARTİ olarak bunu yapmadınız. Komisyon Başkanına sormak istiyorum: Neden yapmadınız? Neden karar değiştirdiniz? Yoksa bir yerlerden icazet mi gelmedi?

Belirtmek gerekir ki ülkemizde sosyal güvenlik sistemi maalesef sorunlarla doludur. İktidar, çalışanların canı çıkıncaya kadar çalışmasını, mümkünse hiç emekli olmamasını istemektedir. Hasbelkader emekli olurlarsa da insan onuruna yaraşır bir emekli aylığına kavuşmasını istememektedir. İktidar, sosyal güvenlik sistemini geliştirmek için adım atmayı düşünmüyor ama çalışanların çalışırken ve emeklilikteki haklarını geriye götürecek düzenlemeleri allayıp pullayıp kamuoyuna "reform" diye yutturmaya çalışıyor.

Çalışanlardan en yüksek oranda sosyal güvenlik primi almak isteyen iktidarın emekliye yüksek maaş ödemek işine gelmemektedir. Mesela en düşük BAĞ-KUR primi 2019 yılı için 882 lira 51 kuruş, çiftçi BAĞ-KUR'lular için ise 764 lira 84 kuruş olarak belirlenmiştir. Düzenli ödeyenler için indirim öngörülse de bugünün ekonomik koşullarında BAĞ-KUR primini düzenli ödeyebilen esnaf ve çiftçi neredeyse yok gibidir. Mesela bir berberin en az net asgari ücret düzeyinde bir aylık gelire ulaşması için BAĞ-KUR primi, iş yeri kirası ve diğer giderler de dâhil edildiğinde aylık toplam 4.500, 5 bin lira ciro sağlaması gerekmektedir. Karaman'da saç tıraşı 20 liradır, dolayısıyla bir berberin günde 10 kişiyi, ayda da 250 kişiyi tıraş etmesi gerekecektir. Ancak bu da bir berber kardeşimizin gün boyu hiç oturmadan çalıştığı takdirde mümkündür. Berberimiz çalışır çalışmasına da yeter ki onu bu şekilde çalıştıracak müşterisi olsun. Vatandaşın bir tıraşı bile atlatmayı kâr saydığı günümüz ekonomik koşullarında bu BAĞ-KUR primleri ödenemez hâle gelmiştir. Zaten çoğu BAĞ-KUR'a borçlu olan esnafımız ve çiftçimiz zor durumdadır. BAĞ-KUR'lu esnafımızı ve çiftçimizi prim yönünden rahatlatacak bir düzenleme mutlaka yapılmalıdır. BAĞ-KUR'lu isyanda, lütfen, seslerini duyun.

Ha, BAĞ-KUR'lu primi ödeyecek de ne olacak? 2008'deki sözde sosyal güvenlik reformunuzdan sonra emekli aylıkları günden güne azalmaktadır, bunu da siz yaptınız. Size, kurduğunuz bu sosyal güvenlik sistemini de "Dünya bizi kıskanıyor." dediğiniz şeyler arasına almanızı öneriyorum. Sosyal güvenlik söz konusu olunca, hoşunuza gitmese de bir kez daha EYT'yi konuşmak gerekir.

Değerli milletvekilleri, EYT mağdurdur, mağduriyeti de Cumhur İttifakı'nın bugün de bir örneğini gördüğümüz tutumu nedeniyle sürmektedir. Bazıları bu mağduriyeti anlamak istemiyor, bize de tekrar tekrar anlatmak düşüyor.

"EYT" dediğimiz yurttaşlarımız, sosyal güvenlik anlamında devlete karşı olan sorumluluklarını tamamıyla yerine getirmiştir ancak devlet, bu vatandaşlarımız işe başladıktan sonra yaptığı mevzuat değişikliğiyle kendi üzerine düşen sorumluluğu yani onları emekli etme sorumluluğunu yerine getirmekten kaçınmaktadır.

Mesela, 1991 yılında 18 yaşındayken sigortalı olan bir BAĞ-KUR'lu, yirmi beş yıl ve 9 bin gün üzerinden 2016 yılında emekli olacakken, bugünkü sistem nedeniyle 53 yaşını beklemek zorunda kalmıştır. Bu vatandaşımızın 1973 doğumlu olduğunu varsayarsak, on yıl bekleyecek ancak 2026 yılında emekli olabilecektir, eğer çalışıyorsa da on yıl yani 3.600 gün fazladan prim ödeyecektir. Zorla, olması gerekenden fazla prim almak devlete yakışmaz.

EYT'ler için, Sayın Cumhurbaşkanı "Emekli olacaklar, sonra çalışmaya devam edecekler." dedi. Aynı Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz günlerde çıkardığı bir kararnameyle, atadığı bakanların emekli aylıklarıyla birlikte bakan maaşı almalarını sağladı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun, sözlerinizi bağlayın Sayın Ünver.

İSMAİL ATAKAN ÜNVER (Devamla) - Teşekkür ediyorum.

Vatandaşa çok görülen emekliyken çalışma hâli, bakanlar için olabilir görüldü. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu! Danışmanlara, bakanlara gelince şapır şupur, vatandaşa gelince yarabbi şükür. Yok öyle yağma, herkes hakkını alacak.

EYT'li yurttaşlarımız bilsinler ki biz her koşulda yanlarındayız. İktidar, milletten o kadar koptu ki, öyle bir kibir içinde ki ne EYT'nin ne de bir başkasının derdini anlıyor. Millet geçim derdinde, millet kan ağlıyor. Sırça saraylarınızdan çıkın, millete bir bakın hâli nice. Siz milleti böyle görmezden geldikçe, "Rabbena, hep bana, hep yandaşıma." dedikçe, mağdurlar, mazlumlar size ah ettikçe, unutmayın, ah alanda kalmaz kimsenin hakkı ve gün olur, mazlumun ahı indirir şahı.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Ünver.