Konu:Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:45
Tarih:15/01/2019


Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evet, madde 41. Madde 41 deyince, 41 plaka Kocaeli akla gelir.

Kocaeli hakkında konuşmadan önce, bugün açıklanan verilere göre de sanayide yüzde 6,5 küçüldüğümüzü, yine işsizlik oranlarının arttığını görüyoruz. Peki, bu sanayide yüzde 6,5'luk küçülme, Türkiye'de en çok hangi kenti etkileyecektir sizce? Kocaeli'yi etkileyecektir çünkü Türkiye'nin yaklaşık gayrisafi millî hasılasının yüzde 12'sini, 13'ünü karşılayan bir kentten, bir sanayi kentinden bahsediyoruz. Bu küçülme neye neden olacaktır? Bir defa, hep övünüyorsunuz ya, ithalatı hiç söylemeden ihracatı söylüyorsunuz, ihracatta ciddi bir azalmaya neden olacaktır. Üretimin düşmesi demek, fabrikaların kapanması demek, insanların işsiz kalması, işçi çıkartmaları demek; ham madde üretenlerin daha az ham madde üretmesi, yarı mamul üretenlerin daha az yarı mamul üretmesi, yine, bu işin lojistiğini yapan firmaların bu lojistikte daha az iş yapmasına neden olacaktır; zincirleme bir şekilde bütün sektörleri etkileyecektir bu kriz. Krizin boyutları yavaş yavaş hissediliyor tabii.

Sanayi kentinden bahsettik, yüzde 6,5 küçülmeden bahsettik. Bu sanayi kenti, Kocaeli olarak son on yılda 444 milyar TL vergi vermiş, son on yılda Kocaeli'nin verdiği vergi 444 milyar lira. Peki, bu sanayi kenti, bu verdiği vergiye karşılık ne kadar kamu yatırımı almış? 3 milyar 750 milyon TL kamu yatırımı almış yani şu anda baktığınızda, 2017'de kamu yatırımlarına baktığınızda 81 il içerisinde 81'inci sırada. Önceki yıllara baktığınızda da aynı şekilde Kocaeli'ydi. Kocaeli ilinin problemleri saymakla bitmez arkadaşlar. Maalesef, biz ödediğimizin karşılığını alamıyoruz.

Geçen gün Recep Erdoğan, Kocaeli'ye geldi ve Kocaeli'deki vatandaşların gayrisafi millî hasıladan aldığı payı 19 bin dolar olarak açıkladı, 19 bin dolar, dile kolay. Türkiye'de 1'inci sırada gayrisafi millî hasılada ama Kocaeli'de yaşayan insanların yüzde 44'ü 2 bin TL'ye, yeni 2 bin TL yapılan asgari ücretle çalışıyor. Kocaeli hiçbir zaman gayrisafi millî hasıladan bahsedilen o payları almış değil çünkü emeği sömürülen, bedeni sömürülen bir kent, yaşayan insanların bedeninin sömürüldüğü bir kent Kocaeli.

Kocaeli, kamu yatırımı alamıyor da baktığınız zaman en zengin belediyelerden bir tanesi. Büyükşehir Belediyesi var Kocaeli'de, bu Büyükşehir Belediyesi on iki yılda toplam 18 milyarlık bir bütçeye sahip olmuş, son on iki yılda ve 2018'in bütçesi 2,7 milyar lira, bu Büyükşehir Belediyesinin ama bildiğiniz gibi değil arkadaşlar, Türkiye'nin en borçlu belediyesi, 6 milyar TL de borcu var.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - Doğru, CHP'den kaldı hepsi, CHP'den kaldı.

HAYDAR AKAR (Devamla) - Biliyorum İlyas Bey, söyleyeceklerinizi biliyorum, hiç laf atmanıza gerek yok, onun ne olduğunu anlatırım. Siz bana cevap verirsiniz, ben de size anlatırım onu.

Peki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Özel Kalem harcamalarını merak ettim. Başlangıçta yılda 1 miyon-1,5 milyon arasında bir özel kalem harcaması vardı Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, böyle bir sanayi kentinde bu da gayet normal sayılır baktığınız zaman özel kalem harcamasına. 2017'ye bakıyorsunuz, 10 milyon TL. Birçok kasaba, birçok belde, hatta birçok ilçe belediyesi bu kadar bütçeye sahip değil. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin son on yıldaki özel kalem harcaması 46 milyon TL. Evet "Kocaeli Belediyesi, Türkiye'nin en borçlu belediyesi." dedim ama öyle kötü yönetiliyor ki Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin on yılda ödediği faiz 1 milyar 406 bin TL. Nasıl bir yönetimdir bu?

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - Borcu yapanlar utansın.

HAYDAR AKAR (Devamla) - Evet, borcu biz yaptık, kamuda devamlılık esastır, biliyorsunuz değil mi? Bu borçla yaptığımız Yuvacık Barajı'nın suyuyla abdest alıyorsun İlyas Bey. O Yuvacık Barajı, maliyetinin 5,4 katına mal oldu; senin borç yaptığın Osmangazi Köprüsü, maliyetinin 11 katına mal oluyor. Orada Recep Tayyip Erdoğan vatan hainliğiyle suçlamıştı, Osmangazi Köprüsü'nde vatan hainlerinin kim olduğunu görüyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)

Konuşmaya devam edeyim mi? İster misiniz, devam edeyim mi konuşmaya?

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - Daldan dala zıpla.

HAYDAR AKAR (Devamla) - Bakın, bir Dilovamız var, kanser ovası olmuş. 6 tane organize sanayi bölgesi var ve getirdiler, Kömürcüler OSB'yi oraya kurdular; Zonguldak'ın ihtiyacı varken, Bartın'ın ihtiyacı varken, diğer illerin ihtiyacı varken getirdiler Kömürcüler OSB'yi oraya kurdular ve Dilovası'nın tek rüzgâr alan tarafına kurdular ve Türkiye'deki kanser oranının en yüksek olduğu bölge.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın Sayın Akar.

HAYDAR AKAR (Devamla) - Trafik problemi var. En büyük iki kentine, iki ilçesine, Gebze ve İzmit'e giremezsiniz; navigasyonla zor girersiniz, navigasyonla zor çıkarsınız kentten. Bu belediyecilik ve bu hizmet anlayışıyla Kocaeli, Türkiye'nin en mağdur edilen kenti, hak ettiğini alamıyor.

Bakın, Kocaeli'nin ödediği vergi yılda 72 milyar -tahakkuk eden vergi- ödediği vergiyle, 72 milyarla 2017'de 1'inci sırada. Sadece yüzde 10'unu verseler Kocaeli'ye, sadece AKP milletvekilleri biraz bastırsa da şunun yüzde 10'unu alsa, 7 milyarı alsa Kocaeli'nin bütün problemleri çözülür.

İlyas Bey, Eşme'den Çayırova'ya metro yaparız metro bu parayla, biliyor musunuz? Ama bir çivi çakmadınız diyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)