Konu:Türkiye'nin en önemli konularından biri görüşülürken AKP milletvekillerinin Genel Kurul salonunda bulunmadıklarına ve 37 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 34'üncü maddesiyle ilgili önergenin oylanması sırasında Oturum Başkanı Mithat Sancar'ın tutumuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:45
Tarih:15/01/2019


Türkiye'nin en önemli konularından biri görüşülürken AKP milletvekillerinin Genel Kurul salonunda bulunmadıklarına ve 37 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 34'üncü maddesiyle ilgili önergenin oylanması sırasında Oturum Başkanı Mithat Sancar'ın tutumuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Evet, Sayın Başkan, AKP milletvekillerine salonu teşrif ettikleri için önce bir teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) Oylama var, bir el kaldırıp indirme meselesi var çünkü soyulan Türkiye'nin en önemli konularından, en önemli maddelerinden biri görüşülürken bu arkadaşlarımızın hepsi dışarıdaydı, bir defa bunu söylemekte fayda var.

HASAN ÇİLEZ (Amasya) - Kulise çıkmak yasak mı?

BAŞKAN - Dinleyelim sayın milletvekilleri, lütfen.

HASAN ÇİLEZ (Amasya) - Verdiğiniz önergeye sahip çıkmıyorsunuz ya.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Dinlemeyi öğren.

Sayın Başkan, ikincisi sizin tutumunuz. Evet "Kabul edenler..." dediniz, kabul ettik ama bizi saymadınız. "Reddedenler..." dediniz, "Kabul etmeyenler..." dediniz, bir on dakika geçti ve davet çıkarttınız, neredeyse taksi tutup odalarına yollayacaktık milletvekilleri gelsin diye. Bakarsınız, eğer kararsız kalırsanız elektronik oylama yaparsınız, eğer gerçekten bir taraf fazlaysa kararınızı verirsiniz. Arkadaşların gelmesi için bu kadar beklemenize de bir anlam veremedim ben sizin.

BAŞKAN - Buyurun, yerinize oturun, şimdi ben çok kısa bir açıklama yapayım.

Oturun yerinize Sayın Akar, lütfen.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Otururum efendim, otururum.

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, istediğini yapar, talimatla oturacak hâli yok ya.

BAŞKAN - Evet, nedense, her taraf, kendisiyle ilgili konularda biraz farklı bir yorumu çok kolay tercih ediyor.

Değerli milletvekilleri, sayımı ben yapmam, sayımı kâtip üyeler yapar; biri bu tarafı sayar, diğeri bu tarafı sayar.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Evet... Evet...

BAŞKAN - Eğer aynı anda kaldırılmışsa zaten oylama değildir. Kabul edenler ve etmeyenler sayılacak ayrı ayrı. Kabul edenler sayıldı, kabul etmeyenler sayıldı.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Bekleyin Sayın Akar, lütfen.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Bekliyorum, bekliyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Kaldı ki kayıtlara girip bakarsanız "On dakika beklediniz." gibi bir ifadenin ne kadar büyük bir abartı olduğunu görürsünüz. Otuz saniye oylama devam ediyor çünkü sayım bitmedi, sayım bitse anlaşılır. Aksi takdirde kapıları kilitleyeceksiniz. Durum bundan ibarettir. Ben İç Tüzük'ü uyguluyorum.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Lütfen, buyurun oturun, yerinizden size söz vereceğim

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ayakta konuşmak istiyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Akar, ikide bir ayağa kalkmanıza gerek yok.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Başkan, ben ayakta konuşmak istiyorum, istediğim gibi de konuşurum.

BAŞKAN - Tamam, size mikrofonu açtıracağım.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Oturup oturmayacağıma siz karar vermeyeceksiniz, lütfen.

BAŞKAN - Sayın Akar, lütfen yerinize oturun.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Oturmuyorum efendim.

BAŞKAN - Oturmuyorsanız söz vermiyorum.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Allah Allah! Sizin talimatınızla oturmam ben burada! Rica ediyorum!

BAŞKAN - Saygılı olun Sayın Akar!

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Siz saygılı olun! Talimat veremezsiniz bana oradan! Çok rica ediyorum!

BAŞKAN - Saygılı olun! Böyle konuşamazsınız! Böyle konuşamazsınız! Söz vermiyorum! (AK PARTİ sıralarından alkışlar)