Konu:Organ bağışıyla ilgili hazırlamış oldukları kanun teklifinin Genel Kurul gündemine getirilmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:45
Tarih:15/01/2019


Organ bağışıyla ilgili hazırlamış oldukları kanun teklifinin Genel Kurul gündemine getirilmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Bu duyarlılığınız için sizi ayrıca da kutluyorum. Ben, tüm organlarını bağışlamış olan bir vatandaşım, bir milletvekiliyim. Yalnız, Meclis Başkanlığından benim şu istirhamım var: Türkiye'de bu anlamda, hakikaten, organ bağışı bekleyen çok insanımız var. Kanunlarımız buna uygun olmadığı için... Çünkü insanın yedek parçası yok. Belçika'da bunun örneği var, insanlar eğer temyiz kudretine sahipse ve akli melekeleri yerindeyse, organ bağışı yasaklanmamışsa bu bağışlanmış farz edilir. Bu kanun teklifini Meclise 24'üncü Dönem getirdik, reddedilmişti 37'nci maddeye göre. Tekrar, yeniden bu kanun teklifini verdik. Benim, Meclis Başkan Vekili sıfatıyla sizden istirhamım: Oradaki o kanun teklifimizin bir an önce Genel Kurula getirilmesi ve bu şekilde, organ bekleyen vatandaşlarımızın organ ihtiyacı da karşılanmış olur.

Ben tekrar teşekkür ederim, saygılarımı sunarım.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Tanal.