Konu:Isparta Milletvekili Recep Özel'in HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:45
Tarih:15/01/2019


Isparta Milletvekili Recep Özel'in HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, hatip önergeyi vermeden önce incelemede bulunmamızı tavsiye etti ama ben de kendisine önergemizi okumasını tavsiye ediyorum. Burada cadde isimleri, kapı numaraları var. Birbirimize cevap yetiştirmek yerine bunun akla mantığa sığıp sığmadığı konusunda bir izah yapalım. Hakkâri'de 1.100 kişinin oturabileceği büyüklükte bina var mı, yok mu?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Orası tabur, tabur.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Yapmayın arkadaşlar, caddeden bahsediyoruz.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Tabur, tabur.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Değil, değil, değil.

Cadde numaraları, kapı numaraları...

RECEP ÖZEL (Isparta) - Tabur orası.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Değil arkadaşlar.

Peki, biraz önce kürsüden gösterdiğim adreste sizce insan yaşıyor mu?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Kışla orası ya.

TUMA ÇELİK (Mardin) - Gelin, beraber gidelim.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Şurası arkadaşlar, sizce -23 numara gözüküyor bu adres, Uludere'de- burada birileri yaşıyor mu sizce?

MUSA PİROĞLU (İstanbul) - O da tabur, o da!

AYHAN BİLGEN (Kars) - Yapmayın arkadaşlar.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.