Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:45
Tarih:15/01/2019


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA RECEP ÖZEL (Isparta) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. HDP'nin vermiş olduğu grup önerisi hakkında söz almış bulunmaktayım.

Şimdi, her şeyden evvel bütün siyasi partiler, seçimi bizler yapıyoruz. İlçe seçim kurulundaki başkan, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri sadece bunun hakemliğini yapıyor. Yüksek Seçim Kurulundan başlayarak ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu, sandık kuruluna kadar o ilçede en fazla oy almış 5 siyasi partinin, sandık kurullarında temsilcisi var. Yüksek Seçim Kurulunda hepimizin temsilcisi var. Bu önergeyi vermeden önce Yüksek Seçim Kurulundaki temsilcinize "Bu işler nasıl oluyor?" diye keşke bir sorsaydınız, buraya bu önergeyi vermezdiniz.

Şimdi, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, 31 Aralık itibarıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ilk yerleşim yer adreslerinden sistem çekiyor. 4'ünde askıya çıktı, 17'sine kadar askıda. Eğer bir adreste, gerçekten, seçmen olmayan, haksız birtakım nakiller varsa itiraz süresi içerisinde itiraz edin, ilçe seçim kurulu başkanları bunları düşürsün. Biz de bundan şikâyet ediyoruz, bundan en fazla zarar gören de biziz.

Önergenizde vermiş olduğunuz yerleri inceledim. Hakkâri Çukurca'dan tutuyorsunuz, başka yerleri örnek gösteriyorsunuz; bunların hepsi tabur.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Tabur değil; ev, ev; ev onlar.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Profesyonel askerliğe geçecek olan askerlerimizin oy kullanma haklarını kullanmak için oralarda tabur kurulmuş.

TUMA ÇELİK (Mardin) - Ev adresi, ev.

EBRÜ GÜNAY (Mardin) - Ev adresleri...

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Ev onlar, ev.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Şimdi, bir diğer konu da İstanbul'dan örnek veriyorsunuz. Çoğu sitede dış kapı numarası olarak tek bir numara veriliyor.

EBRÜ GÜNAY (Mardin) - Depoyu adres göstermişsiniz ya.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Site içerisinde yaşayan herkes, sanki oranın, aynı numaranın seçmeni gibi görülüyor. Detayına baktığınız zaman, her bir kapı numarasının bağımsız olduğunu, o numaradan farklı olduğunu görürsünüz. Lütfen bunları iyi inceleyip buraya getirin.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Ev onlar, ev, ev.

EBRÜ GÜNAY (Mardin) - Siz iyi inceleyin.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Eğer gerçekten seçmen olmayan, seçim hilesi yapan varsa gelin, hep beraber peşine düşelim.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Beraber gidelim.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Bunu araştırmanın yeri burası değil.

TUMA ÇELİK (Mersin) - Adres veriyoruz; bakın, adres veriyoruz.

RECEP ÖZEL (Devamla) - İlçe seçim kurullarında, seçim kurulunda temsilciniz var, itiraza yetkili olan kişiler var, yaparlar.

EBRÜ GÜNAY (Mardin) - Kendinize güveniyorsanız "evet" deyin o zaman.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Gerçekten böyle seçim hileleri varsa el birliğiyle karşı çıkalım.

TUMA ÇELİK (Mersin) - Gelin, birlikte o adrese gidelim.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Anayasa'nın 79'uncu maddesi "Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır." der. Anayasa'nın 138'inci maddesi de "Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz." der. Şimdi, seçim yargısını kullanan ilçe seçim kurullarının, Yüksek Seçim Kurulunun yetkisinde kalan bir alanda, bizim, burada bir araştırma komisyonu kurmamız Anayasa'ya aykırı.

ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) - MERNİS datasına bakarız.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Ama biz sahte seçmenin, hileli seçmenin tamamen karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz.

TUMA ÇELİK (Mardin) - Seçim hilelerinden bahsediyoruz.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Nerede? "Bir adreste" diyorsunuz. Lütfen, bu adresleri açıkça deyin "Şu mahalle, şu sokak, şu numaralı adreste şu kadar kişi var." diye.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Verdik.

ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) - Hemen YSK'ye gönderelim, hemen.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Genel ibarelerle lütfen bunları yazmayın, bize adres verin, adresleri araştıralım. Orada haksız bir seçmen varsa el birliğiyle gerekeni yapalım diyor, önerinin aleyhinde olduğumu beyan eder hepinize saygılar sunarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)