Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:45
Tarih:15/01/2019


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; HDP Grubunun araştırma önergesiyle ilgili grup önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Seçimler, özellikle de şeffaf ve güvenilir olan seçimler demokrasinin birincil şartıdır. Sokaktaki vatandaş seçimlerin dürüst ve kurallara uygun olduğuna inanacak ki seçene de seçilene de saygı duysun. Ancak AK PARTİ, ne yazık ki -ismi akıllara geldiğinde- yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla, bir de seçim hileleriyle hatırlanıyor.

Şimdi size, muhtarlık bölgeleri listeleri 4 Ocakta askıya çıkarıldıktan sonra, YSK'nin işini ne kadar ciddi yaptığını anlatacağım. Bakın, YSK partilerle listeleri paylaştı. Soy ismi olmayan seçmenler var ve biz 24 Haziranda uyardık; Zülfü -hanım herhâlde- 149 yaşında ve Ayşe Hanım. Bunlar -geçen 24 Haziranda da gönderdiniz- soy ismi olmayan seçmenler, bunları düzeltin dedik, yine göndermişler.

Bir de Ayşe Ekici; kendisi 165 yaşında, bu seçimde ilk defa seçmen olmuş. Benim 5 katım yaşında Ayşe Hanım; ben 33 yaşındayım, kendisi de 165 yaşında. Baktık seçmen listelerine -tabii, Allah uzun ömür versin, keşke üç yüz yıl yaşasa da seçmen olsa- ama ne hikmetse ilk defa bu seçimde seçmen olmuş. Bakın, bu da benim kendi karşılaştırmam. Ben 1985 doğumlu birisi olarak 14 tane askı listesinde varım, Ayşe Hanım ilk defa seçmen olmuş arkadaşlar.

Devam edelim isterseniz. Listeleri kontrol ettik. Bir Çankırı'ya bakın, Çankırı'nın Orta diye bir ilçesi var, seçmen sayısı 24 Hazirandan bu yana yüzde 95,74 artmış, Ankara Çamlıdere yüzde 90 artmış. Suriyeli seçmenler çok kolay analiz ediliyor. Ben analiz ettim, sistemde Suriye doğumlulara baktım, 56.364 Suriye doğumlu seçmen var, Sayın Bakan "36 bin seçmen" diyor. Yalnız, Hatay'da son on ayda 6 bin Suriyeli seçmen artmış. Lütfen bunları inceleyin, listede Suriye doğumlulara bir bakın, 6.364 Suriye doğumlu seçmen var. Türkiye'de 18 bin seçmen artmış. Ne hikmetse 18 bin yeni Suriyeli seçmen çıkmış, özellikle 6 bini Hatay'a kaydırılmış. Buradan görüyoruz ki atı alıp Üsküdar'ı geçemeyenler, şimdi Üsküdar'ı seçim hileleriyle, seçmen kaydırarak kazanmaya çalışıyor.

Bakın, yine Üsküdar'da bir apartman. Neresi? Bulgurlu Mahallesi'nde -bu Süleyman Gedikoğlu'nu araştırsın arkadaşlarımız, AK PARTİ Belediye Meclis üyesi- bir dairede 40 kişi yaşıyorlar, 40 kişi bir dairede.

Yine, Selimiye Mahallesi'nde inşaat hâlindeki bir binada 43 seçmen var. Bunu kimin yaptığını da birazdan söyleyeceğim arkadaşlar.

Yine, soyadlarına bakıyoruz -İstanbul için hiç beklemezsiniz- bir hanede 7 tane farklı soyadı var; akla mantığa sığar mı bilmiyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ONURSAL ADIGÜZEL (Devamla) - Bir dakika daha alabilir miyim Başkanım?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Adıgüzel.

Bir dakika daha süre veriyorum.

ONURSAL ADIGÜZEL (Devamla) - Sözlerimi buradan toparlayayım.

Şimdi, Üsküdar'da oturan bir arkadaşım Maltepe'ye taşınmış. Arkadaşımı aramış -lütfen AK PARTİ'li arkadaşlarımız araştırsın- bakın, şu numara aramış: "0216 495 94 01." Demiş ki: "Sen Maltepe'ye taşınmışsın ama gel Üsküdar'da oy kullan." "Ya, nasıl olacak? Ben Maltepe'ye taşındım." demiş. "Yok, yok biz sana oturacak yer buluruz, biz sana adres buluruz." demişler. Bunu bir araştırın, bu numara kime ait?

Son olarak, Beylerbeyi Beybostan Sokak no 13 kimin, no 15 kimin? Bir stadyum, 15 seçmen var bu stadyumda.

Sayın Cumhurbaşkanı, AK PARTİ Genel Başkanı dedi ki: "Biz de mağduruz, 504 bin seçmenimiz listelerde görünmüyor."

Buyurun, gelin, bu önergeye "evet" deyin, kimse mağdur olmasın, kimsenin aklında "Acaba oyumuz farklı bir yere gidiyor mu, sandığa doğru yansıyor mu?" diye bir soru işareti kalmasın. Bu önergeye hep birlikte "evet" diyelim ve Türkiye'nin aklından bu soru işaretini çıkaralım.

Hepinize teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Adıgüzel.