Konu:15 Ocak Nazım Hikmet'in doğumunun 117'nci yıl dönümüne, Cumhurbaşkanının seçmen kayıtlarını gündeme getiriş biçimi ile diğer partilerin kamuoyuyla paylaştığı bilgelerin seçimin meşruiyetini gölgede bırakacak nitelikte olduğuna, Suriye politikasıyla ilgili yapılan açıklamaların çelişkili olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:45
Tarih:15/01/2019


15 Ocak Nazım Hikmet'in doğumunun 117'nci yıl dönümüne, Cumhurbaşkanının seçmen kayıtlarını gündeme getiriş biçimi ile diğer partilerin kamuoyuyla paylaştığı bilgelerin seçimin meşruiyetini gölgede bırakacak nitelikte olduğuna, Suriye politikasıyla ilgili yapılan açıklamaların çelişkili olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, ben de Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Bugün Nazım Hikmet'in 117'nci yaşı. Bu ülkede kendi topraklarında düşünceleri dolayısıyla ülkesini terk etmek zorunda kalan herkes için Nazım, aslında önemli bir örnektir. Ülke sevgisinin farklı düşünmeyi de, eleştirmeyi de ve şüphesiz bu eleştirinin bedelinin de ülkesini terk etmek zorunda kalmayla ödenmemesi gerektiğini Nazım bize çok net biçimde gösterir. Onun özellikle vatana ihanetle suçlanmış olmasına verdiği cevap son derece dikkat çekicidir: "Eğer vatan sizin kasalarınızdakiyse çek defterlerinizin arasındakiyse çiftliklerinizse, evet biz vatan hainiyiz." diyerek aslında tam da vatanı savunmanın vatanı korumak, vatanın yer altındaki, yer üstündeki değerlerini, özgürlüğü, yaşayan herkesi savunmak olduğunu ifade etmiştir.

Ben yine dikkatinizi özellikle seçmen kayıtlarına çekmek istiyorum çünkü seçmen kayıtlarıyla ilgili Cumhurbaşkanının da geçtiğimiz günlerde gündeme getiriş biçimi ve sonrasında da diğer partilerin kamuoyuyla paylaştıkları bilgiler doğrudan doğruya seçimin meşruiyetini gölgede bırakacak niteliktedir. Elbette ki hayatını kaybetmiş olanların hâlâ kayıtlı olması, oy kullanıyor olduğu iddiaları, birtakım şehirlere yeni seçmen kayıtlarının çok yoğun biçimde gerçekleşmiş olması, bir daireye yüzlerce kişinin kaydedilmiş olması ya da birtakım kayıtların silinmiş olması seçim güvenliği açısından, seçmen iradesinin tahakkuku, tezahürü açısından kabul edilemez ölçektedir. Bu konunun partiler tarafından önemsenmesi, dikkate alınması ve bu konuda gereğinin yapılması galiba demokrasiye saygının gereğidir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin Sayın Bilgen.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, son olarak da Suriye politikasıyla ilgili, elbette ki medya üzerinden yaşadığımız bilgilenme aynı zamanda bilgi kirliliğini içeriyor. Bir başka devletin başkanının sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ne olup bittiğini öğrenmek elbette ki kabul edilemez bir durum. İçeriğine katılsanız da katılmasanız da, karşı çıksanız da taraftar olsanız da dış politikanın partilerüstü bir yaklaşımla, ortak yararla, bütün ülkenin çıkarını gözeterek şeffaf ve öncelikle kamuoyu bilgilendirilerek işletilmesi son derece önemlidir. Demokratik bir dış politika katılımcı bir dış politikadır. Dolayısıyla da sergilenen tavır, yapılan açıklamalar son derece tutarsız, çelişkilidir. Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamalar ile Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan resmî açıklamalar, sözcünün, basın bölümünün yaptığı açıklamalar birbiriyle taban tabana zıt açıklamalar gibi gözükmektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sözlerinizi bağlayın Sayın Bilgen.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Dolayısıyla bu konuda daha ciddi, güven verici ve ülke çıkarlarını merkeze alan, başka hiçbir popülist kaygıyla hareket etmeden, partizan yaklaşım içerisine girmeden, ülkenin ve Orta Doğu'nun çıkarlarını düşünerek hareket etmek galiba hepimizin sorumluluğudur.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bilgen.