Konu:Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:44
Tarih:10/01/2019


Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İBRAHİM AYDIN (Antalya) -Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Öncelikle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekillerimiz, sorduğunuz soruların büyük bir bölümü yürütmeyle ilgili. Yani bakanlıklarımızdan bu konularda bilgileri alıp sizlere ileteceğiz. Özellikle Afyon Milletvekilimiz Burcu Köksal, yine Denizli Milletvekillerimiz Kazım Arslan ve Gülizar Karaca, aynı şekilde, Tarım ve Orman Bakanlığından gelecek olan bilgileri sizlere ileteceğiz.

Yine, diğer aldığımız sorular bu maddelerle ilgili sorularımız.

Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç'ın bir sorusu var, bu soruya aynı zamanda Ankara Milletvekilimiz Asuman Hanım da değindi. Bununla ilgili malullük ve ölüm aylıklarında 2000 yılı sonrası herhangi bir alt sınır belirlenmemiş olmasından kaynaklı bir alt sınır düzenlemesi getirilerek malullük ve ölüm aylıklarının en az bin TL aylık ödenmesi öngörülmektedir. Dosya bazında bin TL'nin altında olmamak şartıyla ölüm aylıklarına da her bir dosyaya aylık en az bin TL ödenecek, hak sahiplerine de hisseleri oranında bu dağılım yapılacaktır. Bu kapsamda, bugün itibarıyla yaklaşık 96 bin dosya bulunmaktadır, 2018 yıl sonu itibarıyla da 103 bin civarında bir dosyaya ulaşılacağı öngörülmektedir. Maliyetlerin ise 2019 yılı için 58 milyon TL, 2020 yılı için 42 milyon TL olacağı hesaplanmaktadır.

Yine aynı şekilde gelen bir sorumuz var; Mersin Milletvekilimiz Ali Cumhur Taşkın tarafından sorulan bir soru "Bireysel emeklilik sisteminde toplam kaç kişi var, gönüllü ve zorunlu katılım sayısı kaç kişi?" diye sormuş. Özel emeklilik sistemi, genel çatı olarak değerlendirildiğinde, 2000'li yıllardan beri uygulanmakta olan gönüllü bireysel emeklilik sistemi ve 2017 yılında yürürlüğe giren otomatik katılım sistemi yani çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dâhil edildiği uygulama olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Her biri ayrı ayrı değerlendirildiğinde, mevcut durumda gönüllü bireysel emeklilik sisteminde yaklaşık 6,8 milyon katılımcı vardır. Otomatik katılım sisteminde ise 5 milyon katılımcı vardır. Toplam olarak bireysel emeklilik sisteminde yaklaşık 12 milyon katılımcı bulunmaktadır.

Yine, bu 37 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan düzenlemelerle ilgili genel konuşmalarda da bazı soruları almış bulunduk. Bu ikinci bölümdeki maddelerin bize getirdiği, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan, sütten alınan binde 1'lik ücretler kaldırılmaktadır.

Yine, işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanarak yüz yirmi gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın, devamsızlık hâllerinden kaynaklı işsizlik maaşı ödememe durumunun ortadan kaldırılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Yine, yüklenici firmaların sözleşmelerinin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışlarının korunması amacıyla kamu idarelerinin onayına bağlı olarak yüklenici firmalara fesih ya da devir hakkı verilmektedir.

Yine, bu şalgam suyu çeşitliliği ve aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri ÖTV'ye tabi tutulmayarak ve maddenin yürürlük tarihine kadar yapılan işlemler bakımından herhangi bir vergi işlemi yapılmayacaktır.

Er ve erbaşların genel sağlık sigortasından sayılmayan eş ve çocukları ile anne-babalarının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Bu şekilde güzel bir çalışma yapılmış. Biz de Plan ve Bütçe Komisyonunda bu maddeler üzerinde güzel bir müzakere geçirdik. İnşallah faydalı olacak bir çalışma yapılmıştır. Bunun da neticesini alacağız ve halkımıza da yansıyacaktır.

Saygılar sunuyorum.