Konu:Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:44
Tarih:10/01/2019


Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

GÜLİZAR BİÇER KARACA (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ülkemizde canlı hayvan ve et üretimindeki daralma nedeniyle ve et fiyatlarındaki yükseklik bahanesiyle et ithalatını halkımıza müjde olarak duyurmaktasınız.

Bu kanundaki 25'inci maddede hayvancılığı teşvik için süt fiyatlarına ilişkin bir düzenleme getirip meraları jeotermal enerji yatırımlarıyla talan projesini nasıl açıklayacaksınız? Meraları enerji yatırımlarına açarak hayvancılığı tamamen bitirmek amacında mısınız?

Teşekkür ederim.