Konu:10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:44
Tarih:10/01/2019


10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ORHAN KIRCALI (Samsun) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Kamuoyunun tarafsız, doğru ve tam olarak bilgilendirilmesi demokrasinin işlerliği açısından büyük öneme sahiptir. Ülkemizin 2002 yılı sonrasında AK PARTİ hükûmetleriyle elde ettiği kazanımlarla birlikte medya alanı da ciddi bir büyüme göstermiştir.

Yaşadığımız yüzyılın en önemli ihtiyaçlarından olan objektif ve doğru bilgiye kısa sürede ulaşma ihtiyacının artması nispetinde basının sorumluluğu daha da artmıştır. Günümüz gazeteciliği her zamankinden daha fazla beceriyi, ufuk genişliğini ve sorumluluğu gerektirmektedir. Gelişen anlık durum ve olaylar karşısında toplumsal dinamiklerin vereceği refleks ve tepkiler hayati derecede önem kazanmıştır. Bu önemli misyonu yerine getirmek için mesai saati gözetmeksizin her türlü şartta çalışan gazetecilerimizin verdikleri mücadele takdire şayandır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ORHAN KIRCALI (Samsun) - Basın meslek ilkelerine bağlı olarak milletimizin sesi olan gazetecilerimize meslekî hayatlarında başarılar diliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.