Konu:Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:43
Tarih:09/01/2019


Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

GÜLİZAR BİÇER KARACA (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 37 sıra sayılı torba kanunun 18'inci maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım.

24 Haziran seçimlerinden sonra AK PARTİ'nin kurmayları şöyle açıklamalar yapıyordu: "Yeni sistemde torba kanun olmayacak. Cumhurbaşkanımız da zaten bunu istemiyor. Bundan sonra temel kanunlar Parlamentoda görüşülecek." Ama ya Genel Başkanınız sizleri ve kurmayları kandırdı ya da sizler milleti kandırıyorsunuz.

24 Hazirandan bugüne altı ay geçti. Altı ayda yeni bir rekora imza attınız. 64 yasanın 148 maddesini 5 torba kanunla değiştirdiniz. Evet, yeni bir rekor, torba kanun rekoru.

Üzerinde söz aldığım madde de KDV muafiyetinde "yenilenebilir ve diğer enerji" ibaresi eklenmesine ilişkin bir düzenlemedir. KDV muafiyetinin gerekçesi, jeotermal, güneş, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımsal üretimde yaygınlaşması ve bunun etkin kullanılması sayesinde üretim maliyetlerinin önemli oranda düşürülmesi diye açıklanıyor. Ancak bu düzenlemenin bu kadar masumane olmadığını hepimiz biliyoruz. "Yenilenebilir enerjiyi destekliyoruz, enerjide dışa bağımlılığı düşürüp yerli ve millî enerjiye yöneliyoruz." diyorsunuz ama maalesef milleti kandırıyorsunuz. 24 Hazirandan sonra yaptığınız ilk icraat, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünü kapatmak oldu. Vatandaş evinin çatısına güneş enerjisi panelleri kurarak şebekeye elektrik satarken bunun satış miktarını üçte 1'e kadar indirdiniz. İktidara geldiğinizde, 2002'de 8 milyon ton kömür ithal ederken 2015'te 33 milyon ton kömür ithal etmeye başladınız; 8 kat arttırdınız. Bugün kömür santrallerinin yüzde 50'sinde ithal kömür kullanıyorsunuz, ithal kömürle ürettiğiniz enerjiyi de yerli ve millî enerji diye vatandaşa pazarlıyorsunuz. Elektriğin piyasa fiyatı 4 sent civarında ama biz kömür yakıp hem doğamızı hem insan sağlığımızı yüzde 50 daha fazla ödeyerek kirletiyoruz. Güneş ve rüzgâr enerjisi için verimli bölgelerde kömür santralleriyle maalesef tarım alanlarımızı, doğamızı mahvediyoruz. Burada KDV indiriminden bahsediyor ama KDV indirimi galiba bizlerin "beşli çete" dediği yandaşlarınızın enerji üretimine ilişkin sorunlarını, ekonomik sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik.

Yine, aynı maddede kitap dağıtım işindeki KDV oranlarında indirim ve muafiyet getiriyorsunuz. Hepimizin bildiği gibi 1 Ocaktan itibaren e-kitap, e-gazete, e-dergideki KDV oranlarını yüzde 18'e çıkardınız ama daha dün millî ve yerli üretimde tabanca fişeğinin piyasa fiyatını da yüzde 7,5 düşürdünüz. Daha Ceren Damar dediğimiz bilim insanımızın, bilim şehidimizin ve eğitim şehidimizin acısı hepimizin yüreklerindeyken tabanca satışındaki, mermi satışındaki fiyatı yüzde 7,5 indirdiniz.

Peki, teklif yasallaşırsa ne olacak? YAYSAT'ın satılmasıyla gazete dağıtımında tekel hâline gelecek olan, başında da bir yandaşınızın bulunduğu dağıtım şirketi daha çok kâr edecek.

Sakın, amacınızın biri de doların yükselmesiyle kâğıt krizinin artan maliyetlerine yenik düşmek üzere olan, istediğinizi yazmayan, sizi eleştiren gazeteleri bitirmek ve medya tekelleşmesini daha kalıcı hâle getirmek olmasın. Ülkemizde okuyan aydın insanlar kitaplarda KDV'nin sıfırlanmasını istiyor. Asfaltta, betonda, yat satın alındığında KDV yüzde 1, e-kitap, e-dergide yüzde 18. Sormak istiyorum, kitapların basımındaki ve satımındaki KDV'yi neden kaldırmıyorsunuz?

Önceki Enerji Bakanlarınızdan birisi demişti ki: "Eğitimli kesim arttıkça AKP'nin etki alanı daralıyor." İşte, aslında bu açıklamada gerçek yatıyor. Bizler sizlerin sanata, sanatçıya, kitaba, bilime, soran sorgulayan insanlarımıza ve onurlu aydınlarımıza düşmanca bakışınızı biliyoruz çünkü korkuyorsunuz. Düşünen, okuyan, üreten insanlarımızın yarattığınız iktidarın temellerini sarsacağından korkuyorsunuz. İstiyorsunuz ki gençler sormasın, sorgulamasın; bilgiden, bilimden ve gerçeklikten, dünyadan haberdar olmasın ve ne dersek ona inansın.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayalım Sayın Karaca.

GÜLİZAR BİÇER KARACA (Devamla) - Merminin fiyatını düşürürken e-kitap, e-gazete ve e-derginin fiyatlarını artırıyorsunuz. Belli ki bilginin sizin üzerinizde açtığı yara, merminin açtığı yaradan daha çok canınızı acıtıyor ve bu nedenle de merminin fiyatını düşürürken bilginin, bilgiye ulaşımın fiyatını artırıyorsunuz.

Ben diyorum ki gelin, kitaptaki KDV'yi sıfırlayalım; doğruya, gerçeğe, bilgiye ulaşmanın önünü hep birlikte açalım. İnanın, bilginin ulaştığı aydınlık hepimiz için çok daha önemli olacak.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)