Konu:14 Mart Tıp Bayramı Ve Artvin İlinin Ardanuç İlçesindeki Elektrik Kesintilerine İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:78
Tarih:14/03/2012


14 MART TIP BAYRAMI VE ARTVİN İLİNİN ARDANUÇ İLÇESİNDEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Öncelikle ben de 14 Mart Tıp Bayramı'nı, bütün sağlık çalışanlarının bayramının bir bayram güzelliğinde olması dileğiyle kutluyorum.

Bunun haricinde kendi seçim bölgemle alakalı olarak, Artvin ili Ardanuç ilçemizde çok yoğun bir şekilde elektrik kısıntıları yaşanmaktadır. Enerjinin özelleştirilmesinden sonra -enerji dağıtımını üstlenen bizim bölgemizdeki AKSA Elektrik- ne yazık ki bu enerji dağıtımıyla alakalı ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ardanuç ilçemizde birer saat arayla, ikişer saat arayla çok sık elektrik kesintileri yaşanmakta ve insanların bu artık tahammül boyutunun öbür tarafına taşınmaktadır. Bu nedenle, hem elektrikli araçlar, buzdolapları, çamaşır makineleri müthiş bir kaos yaşanmaktadır. Bu sorunun giderilmesi için yetkili makamlar nezdinde yapılan girişimler sonuçsuz kalmıştır. Bunu Parlamento düzeyine taşımak istedim.

Bu nedenle teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bayraktutan.