Konu:Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:43
Tarih:09/01/2019


Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) - Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Bugün burada 71 maddelik bir torba yasayı görüşüyoruz ve Plan ve Bütçe Komisyonumuza yeni bir torba yasa geldi 18 maddelik, şu an elimde bulunan ve odalarımıza gönderilen. Bugün elimize geçti, biraz önce de yarın saat on birde görüşülmek üzere toplantıya çağrılıyoruz. Dünden beri burada torba yasa usulünün ne kadar yanlış ve Anayasa'ya aykırı olduğunu konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bu kadar tartışmanın üzerine böyle bir ciddiyetsizliği ben bu kürsüden kınıyorum. Biz ne zaman muhalefet vekilleri olarak bu torba yasanın, kanunun içerisindeki 18 maddeyi inceleyeceğiz, çalışacağız da yarın sabah on birde tartışmaya katılacağız Komisyonda? Böyle bir ciddiyetsizlik olmaz. Sizleri ciddiyete davet ediyorum ve bu toplantıyı ertelemenizi talep ediyorum. Komisyon Başkanım da karşımda.

Teşekkür ediyorum. (CHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)