Konu:Vergi borcu olan yerel gazeteler Basın İlan Kurumundan aldığı ücretleri alamayacağı için genelgenin değiştirilmesi konusunda Maliye Bakanına seslendiğine, Anadolu basınının sesi kısılırsa Türkiye'nin sesinin kısılacağına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:43
Tarih:09/01/2019


Vergi borcu olan yerel gazeteler Basın İlan Kurumundan aldığı ücretleri alamayacağı için genelgenin değiştirilmesi konusunda Maliye Bakanına seslendiğine, Anadolu basınının sesi kısılırsa Türkiye'nin sesinin kısılacağına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Teşekkürler Sayın Başkanım.

Anadolu basını yani yerel gazetelerimiz Basın İlan Kurumundan aldıkları, ayda 2 defa ödenen ücretlerle ayakta kalmaya çalışmaktadır. Bugün yayınlanan yeni bir kararla, Maliye Bakanlığı vergi borcu olan yerel basının bu paylarını alamayacaklarını ifade etti. Bu, geçen sene olmuştu, bir yıl ertelenmişti. Sayın Maliye Bakanına aracılığınızla seslenmek istiyorum: Aylık maliyetleri 35 bin lirayı aşan, kazançları 15 bin lira seviyesinde olan ve Basın İlan Kurumundan bu parayı da alamayan yerel basınımız ciddi bir sıkıntıyla hatta kapanmayla karşı karşıya kalmıştır. Bunun ertelenmesini talep ediyorum. Anadolu basını zordadır, Anadolu basınının sesi kısılırsa Türkiye'nin sesi kısılır; kısılmaması için bu genelgenin değiştirilmesini hassaten rica ediyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.