Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:43
Tarih:09/01/2019


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde en ciddi sorunlardan biri işsizliktir. Bugün için ülkenin genelinde 7 milyona yakın insanın işsiz olduğu artık kanıtlanmış durumdadır. Bunun yanında üniversite mezunları işsizdir. 1 milyonu aşkın üniversite mezunu iş aramaktadır. Acı olan, mühendisler, mimarlar da iş arayanların içine katılmıştır. "Ülkede işsizlik var mı yok mu?" diye bazen konuşuluyor veya buraya gelip iktidar partisine mensup milletvekili arkadaşlarımızın bazı verilere dayanarak anlattıkları oluyor ama işsizliğin hangi boyutta olduğunu anlamak için, geçen yıl ülkede kaç kişi kendini "işsizim" diye yaktı, bir ona bakmak lazım. Meclisin kapısına kadar gelip "işsizim" diye kendisini yakan insanların olduğu bir ülkedeyiz artık. Bunu kabul edelim.

Her gün konkordato ilan eden iş yerlerinin dışında Türkiye genelinde kapanan iş yerlerinden haber geliyor, işçiler geçici olarak işten çıkarılıyor, işsiz kalıyorlar. İşsizlik Fonu'ndan yararlanması gereken beş ay yirmi dokuz gün ya da dokuz ay yirmi dokuz gün çalışanlara bu hak da sağlanmadı.

Şu anda ciddi anlamda ülkenin genelinde işsizlik yaygınlaşıyor ve kadınlarda ne yazık ki işsizlik rakamı yüzde 24'lere vurmuş durumda. Genç işsizlik artıyor. Ülkenin bu anlamda üretime yönelmesi lazım. Endüstri 4.0 gerçekleşmesiyle robotlaşan iş yerlerinden çıkacak işçilerle sorun daha da büyüyecek.

Bunun çözümü var mı? Var. Biraz evvel reddettiğiniz tarımla ilgili araştırma önergesinde konu edilen ülkenin tarım politikasının plansızlığıyla bu işi çözebiliriz. Bunun için yapılacak olan, tarım ve hayvancılıkta planlamayla geleceğimizi doğru kurgulamak, ürettiğimiz ürünü kendimiz işleyerek yurt dışına satabilecek potansiyeli geliştirmek. Bu yönde Türkiye'de yatırım alanlarını çoğaltabiliriz, tarım ve sanayide oluşabilecek çalışma alanlarına işsizlerimizi yönlendirebiliriz, yoksa gidiş iyi değil. Elinizdeki veriler, rakamlar, sokakla örtüşmüyor. Sokakta yokluk, yoksulluk artıyor, işsizlik artıyor. Bunun yansıması sizlere de geliyor, bizlere de geliyor. Her gün onlarca insan telefonda ağlıyor; "İşsizim." diyor, "Perişanım." diyor, "Ne yapacağım sayın vekilim?" diyor. Bu, kulaklarımızda sabaha kadar çınlıyor ve ben kendi adıma, vicdanen, uyurken bile rahat edemiyorum. (CHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar) O anlamda, işsizlik yok denemez.

Bunun için de bu tür araştırmalara, gelin, karşı çıkmayın. Bürokratların yarattığı yanlışların üstüne tuz biber ekmeyin. Gelin, bu konular araştırılsın. Ülkede durum nedir? Meclisin eliyle bunu düzeltecek yöntemler geliştirelim diyorum.

Bu bağlamda, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)