Konu:Anayasa'nın 56'ncı Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Devletin Sağlık Konusundaki Yükümlülüklerini Belirttiğine, Zorlaşan Yaşam Şartlarının Bireyleri Ruhsal Olarak Zorladığına Ve Ruh Sağlığı Yasasına İhtiyaç Olduğuna, Herkesin Ulaşabileceği Yaygın Ve Nitelikli Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Sağlanmasının Önem Arz Ettiğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:43
Tarih:09/01/2019


Anayasa'nın 56'ncı maddesinin üçüncü fıkrasının devletin sağlık konusundaki yükümlülüklerini belirttiğine, zorlaşan yaşam şartlarının bireyleri ruhsal olarak zorladığına ve ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğuna, herkesin ulaşabileceği yaygın ve nitelikli ruh sağlığı hizmetlerinin sağlanmasının önem arz ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa'mızın 56'ncı maddesinin üçüncü fıkrası "Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler." demekle sağlık konusundaki devletin yükümlülüklerinin bir bölümünü izah etmiştir.

Karmaşıklaşan ve gittikçe zorlaşan yaşam şartları karşısında bireyler fiziksel ve maddi sorunların yanı sıra ruhsal olarak da zorlanmakta, ruh sağlığı hizmetleri alanındaki hizmet alan ve hizmet verenlerin sorunları da buna paralel olarak artmaktadır.

Tüm bu sorunlarla bilinçli, programlı bir şekilde başa çıkabilmek için hakların, sınırların ve yetkilerin açık ve net olarak belirlendiği bir toplumsal sözleşmeye, açıkça "ruh sağlığı yasası"na acilen ihtiyacımız vardır. Gelişmiş ülkelerin tamamında ve gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda ruh sağlığı yasasının mevcut olduğu görülmektedir.

Ne yazık ki ülkemizin bugüne kadar bir ruh sağlığı yasası olmamıştır. Ruh sağlığı yasası hizmetlerinin yasal bir çerçeveye oturtulmaması alan içi sorumlulukların sınırlarının belirsiz olmasına sebep olmuştur. Daha da kötüsü, ruh sağlığı alanı, ruh sağlığıyla ilgili eğitimi olmayanların istismarına maruz kalmıştır. Bu sorun özellikle ruh sağlığı hizmeti almak isteyenlerin ekonomik açıdan istismarına, yanlış uygulamalarla sağlıklarının riske girmesine sebep olmaktadır.

Birçok ülkede yapılmış olan toplum taramaları, ruhsal hastalıkların sanılandan çok daha yaygın olduğunu göstermektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Ülkemizde tüm toplumu temsil eden Türkiye Ruh Sağlığı Profili çalışmasında on iki aylık yaygınlık yüzde 17,2 olarak tespit edilmiştir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre her geçen yıl Türkiye'de antidepresan ilaç kullanımı had safhada ve artış göstermektedir. Burada dikkat çekici bir veri daha söz konusudur. Antidepresan kullanan erkeklerin 2 misli kadınlar antidepresan ilaç kullanmaktadırlar.

Bağımlılıkla ilgili sorunlarımız da hâlen devam etmektedir. AMATEM'e bağımlılıkla alakalı başvuranların çok büyük bir çoğunluğunun uyuşturucu madde bağımlılığı dolayısıyla bu başvuruyu gerçekleştirdiği görülmektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin Sayın Bülbül.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Yine, kadına, çocuğa ve yaşamımızı paylaştığımız diğer canlılara yönelik şiddet vakaları da hafızamızda tazeliğini korumakta, her geçen gün ne yazık ki vahim vakalar gündeme gelmektedir. Kamuoyu önünde sıkıntılı bir şekilde, toplumumuza üzüntü verecek şekilde hepimizin gündeminde bulunmaktadır.

Türkiye Ruh Sağlığı Profili çalışmasında, ruhsal sorunu olanların yalnızca yüzde 14'ünün herhangi bir uzmana başvurduğu saptanmıştır. Bu demek oluyor ki tedaviye ihtiyacı olan binlerce kişi tedavisiz kalmaktadır. Ruhsal hastalıklar sık görülmelerine ek olarak ciddi yeti yitimine yani bireyin iş yapamaz hâle gelmesine neden olurlar. Birçok bedensel hastalığın aksine genç yaşta ortaya çıkarlar ve üstelik çoğu kronik ve ömür boyu sürebilecek niteliklere sahiptir. Bu nedenle ülkemiz için ruhsal ihtiyaçlar arasında, ruhsal hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlayacak şekilde toplum eğitimi...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın...

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - ...koruyucu ve engelleyici tedbirlerin alınması, herkesin ulaşabileceği yaygın ve nitelikli ruh sağlığı hizmetlerinin sağlanması önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 2018 Martında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş olan Ruh Sağlığı Yasa Teklifi önem arz etmektedir. Bu yasa teklifi, Türkiye'de faaliyet göstermekte olan dokuz sivil toplum kuruluşunun ve bu konuda çalışan örgütün temsilcilerinin görüş ve önerileri ve ortak mutabakatıyla ortaya çıkmış olan bir yasa teklifidir ve kıymetli olduğunu düşünmekteyiz bu teklifin. 2019 yılı içerisinde yasalaşmasını arzu ettiğimiz bu teklifi dün Sayın Genel Başkanımız toplumda had safhaya çıkan şiddet vakalarının değerlendirmesini yaparken dile getirmiştir. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak, özellikle ruh sağlığı alanında hizmet alan kişilerin haklarının savunulacağı ve yetki karmaşalarının ortadan kalkacağı, istismarların ortadan kalkacağı birçok olumlu teklif barındıran bu yasa teklifinin 2019 yılı içerisinde yasalaşmasını ve bunun tüm Meclisimizin ortak mutabakatıyla geçmesinin önemli olduğunu düşünüyor...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - ...milletimiz açısından, devletimiz açısından bu yasanın büyük hayırlara vesile olacağı kanaatini taşıyoruz.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.