Konu:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Libya Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:28
Tarih:22/11/2012


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LİBYA HÜKÜMETİ ARASINDA ASKERİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Ben de Samsun'da meydana gelen elim olayda hayatlarını kaybedenlere Tanrı'dan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Bugün, bu olay meydana geldikten sonra Türk-İş Yönetim Kurulunun yapmış olduğu açıklamayı da Meclisle paylaşmak istiyorum. "Hayatını kaybeden ya da yaralanan işçilerin taşeron işçi olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Yaşanan facia bir iş kazası değil, iş cinayetidir." şeklindeki Türk-İş Yönetim Kurulunun, özelleştirmeden sonra bir özel şirkete geçen yerde Türk Metal-İş'in yapmış olduğu örgütlenmenin göz ardı edildiğini ve söz konusu yerde taşeron işçilerin çalıştırıldığını, bu da iş güvenliğine ilişkin gerekli denetim ve sorumluluğun yerine getirilmediğinin bir örneğidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuyu dikkate almasını, önümüzdeki dönemde başlayacak yasal süreçte de bu konuya işaret etmek istedim.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.