Konu:Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadeleri ile Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:42
Tarih:08/01/2019


Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadeleri ile Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İSMET YILMAZ (Sivas) - Sayın Başkanım, bizim ne yaptığımızı aziz millet biliyor. Bunu genelde hep söylüyoruz ama gerçek hakem...

CAVİT ARI (Antalya) - Sattığınızı da biliyor, evet.

İSMET YILMAZ (Sivas) - Hiç merak etmeyin. Daha yeni seçimden çıktık ve yeni seçime gireceğiz. Halkın gözü terazidir. Bu aziz milletin bu ana kadar herhangi bir yanlış karar verdiği görülmemiştir. Bu ülkede halkın önüne çıkanların...

CAVİT ARI (Antalya) - Seçimle bunun ne ilgisi var Sayın Bakanım?

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Ya bu millet, milletin malını peşkeş çekin diye vermiyor size oyu; yanlış anlıyorsunuz.

BAŞKAN - Karşılıklı olmasın değerli milletvekilleri.

Sayın Yılmaz, bana hitaben konuşun.

İSMET YILMAZ (Sivas) - Peki.

Sayın Başkanım, savunma sanayisinde bu ülkeyi hangi noktadan alıp hangi noktaya getirdiğimizi bu aziz millet biliyor.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - 2 mühendis yolluyor millî oluyor ondan sonra. Havai fişek patlatıyorsunuz millî diye.

İSMET YILMAZ (Sivas) - Eğer bugün -daha önce de söyledim bir kez daha tekrar ediyorum- DEAŞ, Türkiye sınırına gelip de Türkiye sınırını geçmediyse haritanın üzerindeki o çizgiye bakarak durmadı, Türk milletinin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu yetenekleri bilerek durdu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - İlk defa mı başınıza geldi doksan yıllık tarihimizde? Siz olmasaydınız durmayacaklar mıydı ya?

İSMET YILMAZ (Sivas) - Eğer bugün, yıllardan beri aynen doğuda ve güneydoğuda bugün huzur varsa, barış içerisinde, huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşıyorsak yine bu Türkiye'nin gücünden kaynaklanmaktadır.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Türk ordusundan!

ARSLAN KABUKCUOĞLU (Eskişehir) - Sizden değil, Türk ordusundan.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sizle beraber mi güçlendi Türkiye ya?

İSMET YILMAZ (Sivas) - Biraz önce söyledim, tam bağımsız ülke olabilmek için mutlaka savunma sanayisinde yetkin ve yeterli hâle gelmeniz gereklidir. Şimdi burada bir devletin gücü var. Bu gücü bu seviyeye getirenlerden, en çok getirenlerden birisi biziz. Ancak özel sektörün birikiminden faydalanmayalım mı?

ARSLAN KABUKCUOĞLU (Eskişehir) - Ne birikimi?

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Ne birikimi var Ethem Sancak'ın ya? Ne birikimi var?

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - "Özel sektör" dediğin Ethem Sancak. Sermaye transferi yapıyorsunuz. Ülkenin sermaye transferini yandaşlarınıza yapıyorsunuz.

CAVİT ARI (Antalya) - Orduyu muhtaç edeceksiniz!

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, karşılıklı olmasın.

Değerli arkadaşlar, hatibin sözünü kesmeyin.

İSMET YILMAZ (Sivas) - Özel sektörün kaynaklarından faydalanmayalım mı? Dolayısıyla da...

BAŞKAN - Tamamlayın siz de...

İSMET YILMAZ (Sivas) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkanım, sözümü tamamlıyorum.

Eğer Amerika'daki savunma sanayisi ürünlerinden Patriot dâhil hangisini sorsanız, bir özel sektörün üretimidir.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Katarlılar değil.

İSMET YILMAZ (Sivas) - Dünyada tek bir kimse diyemez ki Amerika'nın savunma sanayi ürünlerini özel sektör üretmedi. Özel sektöre niçin düşmanlık ediyoruz, bunu anlayabilmek mümkün değil.

CAVİT ARI (Antalya) - Ordunun en önemli değerini satıyorsunuz.

İSMET YILMAZ (Sivas) - Son cümlemi söylüyorum: "Değişim" dedi ama Allah için, bana değişim için söz söyleyen kimsenin buradan buraya geçerken nasıl değiştiğini de aziz milletimize izah etmesi gerek. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)