Konu:İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:42
Tarih:08/01/2019


İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA İSMET YILMAZ (Sivas) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

İçinde yer aldığımız coğrafya birçok millet ve devlete tanıklık etmiştir. Kendilerini yenileyen, zamanın ruhunu iyi okuyan ve anlayan, geleceğe dair bir açılımı, öngörüsü, vizyonu yani bir Kızılelma'sı olan devletler, milletler varlıklarını koruyabilmişlerdir. Askerî, siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal olarak güçlü olmayan, kendini yenileyemeyen devletler yıkılıp gitmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle "Savaş meydanlarında düşmanlara üstün gelenler ve zafer kazanmış olan milletler çoktur. Fakat gerçek zafer, gerçek zafere daima aday olabilmek ve zaferde gerekli olan kuvvetlerin kaynaklarını yükseltmekle, güçlendirmekle mümkündür." Yaşadığımız olaylar bize göstermiştir ki savunma sanayisinde yeterli olmayan ülkelerin tam bağımsızlık iddiasında bulunabilmeleri mümkün değildir. Bu gerçekten hareketle, savunma sanayimizin gelişmesi için var gücümüzle çalıştık, çalışıyoruz.

Savunma sanayi alanında son on altı yılda çok büyük mesafe alındı; aziz milletimiz de buna şahittir, biraz önce sayın vekil de aynı şeyi hitap etti. Savunma sanayisinde, 2002 yılında 1,3 milyar dolar olan savunma ve havacılık sektörü ciromuz bugün 6,7 milyar doları aştı. Savunma sanayi ve havacılık ihracatımız 247 milyon dolardı, bugün 2 milyar doları aştı. AR-GE harcamalarımız 50 milyon dolar bile değildi, bugün 1,5 milyar dolara ulaştı. Öte yandan, dünyada savunma ve güvenlik alanında ilk 100 büyük savunma sanayi şirketi arasında 4 Türk şirketi de bulunmaktadır.

2002'den bu yana MİLGEM gemileri, Altay tankı, ATAK helikopteri, ANKA ve Bayraktar insansız hava araçları, yeni tip karakol botları, süratli müdahale botları, hassas güdümlü füzeler ve millî piyade tüfeği başta olmak üzere birçok sistem, alt sistem ve silah sistemini savunma sanayimize kazandırdık. Bugün bir Türk savunma sanayisinden bahsedilebilir.

Bölgemizde ve dünyada lider ülke olma vizyonumuz savunmamızın da, savunma sanayimizin de etkili, caydırıcı ve modern olmasını gerektirmektedir. Bunun için, ülkemizdeki savunma ve güvenlik konusunda faaliyet gösteren tüm kamu ve özel kurumların birbiriyle uyumlu ve iş birliği içinde çalışması gerekmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sakarya 1. Ana Bakım Fabrikası Müdürlüğünün, kurulduğu 1975 yılından bugüne kadar yaptığı ürünler ve hizmetlerle ülkemizin savunmasında çok önemli katkıları olmuştur. Bu katkılar önümüzdeki süreçte de artarak devam edecektir. Fabrikanın bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum; ebediyete intikal etmiş olanlara rahmet, hayatta olanlara uzun ömürler diliyorum.

Yaklaşık kırk beş yıldan beri fabrikamızda yürütülen bu faaliyetler savunma sanayimizde daha büyük işler yapmak üzere büyük bir bilgi ve tecrübe birikimini oluşturmuştur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İSMET YILMAZ (Devamla) - Sayın Başkanım...

BAŞKAN - Sayın Yılmaz, devam edin.

İSMET YILMAZ (Devamla) - Yıllarca tankı, topu, mühimmatı millî imkânlarla üretemediğimiz için dışarıdan bekledik. En zor zamanlarda parasını ödediğimiz silahı, mühimmatı dahi vermediler. Bu yüzden, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, kendi göbeğimizi kendimiz kesecek şekilde gerekli tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla yerlilik oranı yüzde 68'e ulaştı, bunu artırmak için çalışıyoruz. Sakarya bölgesi savunma sanayi merkezlerinden biri olacak, bölgede büyük yatırımlar yapılacak ve sonuçta istihdam 3-4 kat artacaktır. Bunun ilk adımı, önümüzdeki günlerde savunma sanayisi üretim merkezlerinden birinin temeli Karasu'da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atılacaktır. Burada hedef, ordumuzun ihtiyaç duyacağı modern harp sistemlerinin millî olarak üretilebileceği kapasiteye ulaşılmasıdır. Burada bir işletim hakkının devri söz konusu olacaktır. Özelleştirme uygulaması işletme hakkının devredilmesi suretiyle yapılacaktır.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - TELEKOM gibi.

İSMET YILMAZ (Devamla) - Satmak yok, personel tasfiyesi yok, bu süreçte ve sonrasında personelin özlük haklarında herhangi bir kayıp olmayacaktır.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Bakan, TELEKOM gibi mi?

İSMET YILMAZ (Devamla) - Burada esas olan fabrikada verimliliğin artırılması ve stratejik ürünlerin üretilmesidir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Kendinize haksızlık yapmayın, verimlilikte sorun yok Sayın Bakan, malı götürme işi var.

CAVİT ARI (Antalya) - Millîlik nerede kalıyor, millîlik?

İSMET YILMAZ (Devamla) - Sayın Başkanım, lütfen...

BAŞKAN - Sayın Yılmaz, bir saniye, devam edin.

İSMET YILMAZ (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Fabrika arazisi ve arazide bulunan her türlü taşınmaz ile üretim ve bakım onarımda kullanılan her türlü tezgâh ve ekipmanların mülkiyeti devlette kalacaktır. İşletme süresi boyunca fabrikanın yeteneklerinin korunması ve yeni yetenekler kazanılmasına yönelik yatırımlar Millî Savunma Bakanlığı kontrolünde yapılacaktır. Hâlihazırda fabrikada üretilen Fırtına obüsü dâhil, Poyraz mühimmat arazi dâhil, tırtıllı araç paleti ve muhtelif optik malzemeler dâhil tekrar üretimine devam edilecektir. Ve önümüzdeki dönemde en kısa sürede 40-50 milyon dolarlık ilave bir yatırım yaparak fabrikaya yeni yetenekler kazandırılacaktır. Ve bu konu da şeffaf bir şekilde kamuoyunun ve çalışanlarının gözü önünde yapılacaktır. Zira, biz inanıyoruz ki, 2023'lerin lider Türkiye'si olabilmek mutlaka savunma sanayisinin güçlendirilmesiyle, Türkiye'nin millî gücünün, hem kamu sektörünün hem de özel sektörün gücünün bir araya gelmesiyle olur. İnanıyoruz ki bu konuda çok büyük bir mesafe aldık.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

CAVİT ARI (Antalya) - Satarak mı yapacağız?

İSMET YILMAZ (Devamla) - İnşallah, aziz milletimizin de desteğiyle yine bu mesafeyi almaya devam edeceğiz diyoruz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)