Konu:Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:6
Tarih:10/10/2018


Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkanım, özür dilerim sizden.

Şimdi, bir kanun teklif edildiği zaman Kanunlar ve Kararlar -gerçi Kanunlar ve Kararlardan memurlar var Divanda- bunun Anayasa'ya aykırı olup olmadığı hususunda bir rapor tanzim ederler. Acaba, Kanunlar ve Kararların bu 3'üncü maddenin, biraz önce değerli hocanın bahsettiği Anayasa'nın 104'üncü maddesinin on yedinci fıkrasında Cumhurbaşkanının yetkileri arasında, kanunla olduğu için yasaklanan bir hüküm anlamında bir raporu var mı yok mu, bir öğrenebilir miyiz acaba?

BAŞKAN - Bir bakalım.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim.