Konu:Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:26/12/2018


Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

İki gün evvel asgari ücret açıklandı, 2.020 lira olarak belirlendi. Bu fiyat yeterli mi, değil ama bugünün şartlarında işçilerimizin de makul karşıladığı bir fiyat olarak bizim de kafamızdan geçen rakama yakın bir fiyat olduğu için bundan dolayı gerekli desteği veren Hükûmete teşekkür ediyorum. İşçilerimiz bir nebze de olsa bu kış ayında moral buldular. Yalnız, işçilerimiz 2.020 lira aldılar ama bunu ödeyecek olan işveren. Yani devletimizin cebinden herhangi bir kaynak çıkmayacak. Büyük oranda yük işverenin sırtına biniyor. Öyleyse işverenimizi de dikkate almak zorundayız. Hükûmet olarak, yanında yüzlerce işçi çalıştıran ve asgari ücretin 2.020 lira olmasıyla birlikte 750 TL yeni bir maliyetle karşılaşan işverenimizi dikkate almak durumundayız. Dünden bugüne, ilim olan Ordu'da ve hemen yakınında Giresun'da birçok işletme sahibi arıyor, bu maliyetleri karşılayamayacaklarını, zaten piyasanın tıkanık olduğunu, işlerin yeterli derecede iyi gitmediğini, sıkıntılarının olduğunu, bu maliyetleri karşılamanın zor olduğunu ifade ettiler. Öyleyse işverenimize biz destek vermeliyiz. Ne yapmalıyız? İşte, Hükûmetimiz dedi ki: "Belli bir süre sigorta primlerini ben ödeyeceğim." Güzel ama kimin sigorta primlerini? Yeni işe başlayanların sigorta primlerini devletimiz ödeyecek, yanında 300 işçi çalıştıranın primini ödemeyecek. Öyleyse ne yapabiliriz? Bu bir düşüncedir: Yüzde 30, yüzde 40 da bunlardan sigorta primi indirimine gidebiliriz, bu maliyetleri aşağı çekmek için.

ORHAN YEGİN (Ankara) - 150'ye çıkaracağız inşallah.

CEMAL ENGİNYURT (Devamla) - İnşallah, inşallah... Bugün öyle bir çalışma olduğunu duyduk ama geriye çekilmiş herhâlde. 150 lira bir fiyat desteği verileceği söylendi. 150 de olabilir ama 300 olsa da bir kaybımız olmayacak.

Vergilerde bir indirime gitmeliyiz. Eski iş yeri sahiplerine herhangi bir destek vermiyoruz ama yeni iş yeri açılıyorsa onlara kaynak yaratıyoruz, destek veriyoruz. Güzel bir uygulama teşvik açısından. Ama eski işletme sahiplerini de yani yıllardır devam eden, mevcut faaliyetini sürdüren işletmelere de bir destek vermeliyiz, onların da morallerini yükseltmeliyiz.

Vergilerini ödeyen insanlara bunun karşılığında, sürekli, daima vergilerini ödeyip devletine kaynak aktaran insanlara vergi indirimi olarak destek verebiliriz.

Ama en önemlisi, bankalar ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. Özellikle BCH faizleri çok yüksek. Faizlerin yüksek oluşu, ticaretin dönmemesine sebep oldu. Çekler ve senetler yazılabildiği kadar yazılmaya başlandı. Öyleyse ne yapılmalı? Banka faizleri aşağı çekilmeli.

Bugün Ziraat Bankasının reklamını gördüm. "Yüz elli yıldır hep destek verdik." diyor. Ama bugün Ziraat Bankasına gidip de 10 bin lira kredi alanın alnını karışlarım. Mümkün değil, alamıyor çünkü bir sürü sıkıntı geliyor, bir sürü istek ve talep var. Kredi alınmıyor. İşverenin kredisinin önündeki engeller kaldırılmalı. Krediler âdeta bloke edildi bankalarda, büyük sıkıntılar yaratılıyor. Bu sıkıntıların aşılması gerekir. İşveren eğer işçisine ödeyecek, maliyetleri karşılayacak bir kazanım elde edemezse asgari ücreti 5 bin lira yapsak ne yazar? Bunu ödeyecek olan işveren, bunu karşılayacak olan işveren. İşveren düşmanlığı yaparak bir yere gidemediğimiz gibi, işveren olmadan da devletin kalkınması mümkün değil. Hep "özel sektör" diyoruz, "Özel sektör canlandı, özel sektör büyüdü." diyoruz ama maalesef özel sektör bu maliyetleri ve birçok maliyeti karşılayamıyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da karşılanamayan maliyetlerden dolayı değil midir ki "Doğal gazda ve elektrikte yüzde 10 indirim yapıyorum." dedi?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

CEMAL ENGİNYURT (Devamla) - Sayın Başkanım...

BAŞKAN - Tamamlayalım Sayın Enginyurt.

CEMAL ENGİNYURT (Devamla) - Ama yeterli değil. Hakikaten işverenlerimiz büyük bir sıkıntı içerisinde. Bu sıkıntıların acilen giderilmesi için destekler düşünülüyor, tartışılıyor, konuşuluyor ama bir an önce hayata geçirelim çünkü zaman geçtikçe işverenlerimiz konkordato ilan etmeye başlıyor, iflaslar artıyor, kepenkler kapatılıyor. Bunun önüne geçmeliyiz ki işçilerimiz maaşlarını düzenli bir şekilde alabilsinler, 2.020 lira diyerek yüzü gülen insanlar o parayı ceplerinde görebilsinler. Birçok firma işçisine para ödeyemiyor. Beni her gün işçiler arıyor, Karabük'ten arıyor, Mardin'den arıyor, diyor ki: "Filan şirketin inşaatında çalışıyoruz, paramızı ödemedi." Hakikaten ödememişler. Niye ödeyemiyor bu firma? Firma da sıkıntıda. Bunların giderilmesi gerekir diye düşünüyorum.

Asgari ücrete verilen desteğe teşekkür ediyorum. İşverenimize de sahip çıkalım diyor, yeni yılınızı en içten dileklerimle tebrik ediyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.