Konu:Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:26/12/2018


Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZKAN YALIM (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişikliklerle ilgili madde üzerinde konuşacağım.

Değerli arkadaşlar, ilk önce, maddedeki özellikle bazı hususları desteklediğimizin altını çizmek istiyorum. Örneğin, birden fazla şerit değiştirmenin, tek yönlü yola girmenin, ters istikamette sürmenin, özellikle de "spin" atmanın, bunların kesinlikle çok daha ağır cezalandırılmasının, özellikle Avrupa'da olduğu gibi ehliyetin alınması yönünde gerekli tedbirlerin uygulanmasının altını tekrar tekrar çiziyorum. Diğer taraftan, hepiniz biliyorsunuz, çok sayıda vatandaşımız da Avrupa'ya gittiğinde görüyor, yaya geçidi üzerinde bir yaya eğer hareket hâlindeyse araç durur ve yayanın güvenli geçmesini sağlar. Bunların tamamen destekçisiyiz.

Ama gelelim şu köprüdeki cezanın affıyla alakalı konuya. Biz kesinlikle cezanın affının da destekçisiyiz, onda bir sıkıntı yok. Biliyorsunuz bundan önceki hatta 2 dönem önceki Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım, şu anda da AK PARTİ'nin müstakbel İstanbul Belediye Başkan adayı. İşte, onun isteği üzerine, olası bir korku, olası bir seçimdeki kaybetme riski üzerine yapılmış olan bir maddedeki değişiklik.

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, yaklaşık 65 kilometre dolaştığından dolayı, çok sayıda vatandaşın Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçmeyip Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ve de Boğaziçi Köprüsü'nden geçmesinden dolayı ticari araçlara cezalar kesildi. Bu cezalarla ilgili de ufak rakamlar vereceğim size.

2017 sonuna kadar, değerli arkadaşlar, 26.744 kişi veya firmaya 19 milyon 922 bin TL ceza kesildi; kesilen cezanın toplam adedi 310 bindir. Peki, 2018 yılında sadece iki aylık bir süre veriliyor "İki ay içerisinde itiraz edenlere bu cezalar geri çevrilecek." diye. Ben de diyorum ki: Sayın Ulaştırma Bakanı, özellikle de Sayın Komisyon Başkanı, gelin, iki aylık süreci, vatandaşın tekrar ödediği makbuzu, vesaireyi bulmayı, bu formalitelerden uzaklaşın: Kim ceza ödemişse belli, rakamlar da belli, kişi adedi de belli, yazılan ceza da belli; otomatik olarak bu cezaları, vatandaşımızı hiç yormadan, üzmeden hepsinin hesaplarına geri çevirelim.

Diğer taraftan, biliyorsunuz, bizim bir Deli Dumrul köprümüz var; Osman Gazi Köprüsü. Değerli arkadaşlar, Osman Gazi Köprüsü'nden otomobil bile geçerken 92 TL para ödüyor. Geçtikten sonra, Yalova tarafından Anadolu Yakası'na girdi, çıktı Avrupa tarafına İzmit tarafından; geçtikten sonra, özellikle HGS'sinde, vesairesinde para yoksa... Biliyorsunuz, bir hafta içinde ödemesi gerekiyor. Ancak bununla alakalı firmalar çok uyanık; OTOYOL denen özel firma... Sayın Grup Başkan Vekili, sizlerin yapmış olduğu, sizin Hükûmetinizin yapmış olduğu, zamanın Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın yapmış olduğu bence son derece hatalı, milletin ödediği vergilerin har vurulup harman savrulduğu, yandaş firmalara peşkeş çekildiği bu anlaşma yüzünden, vatandaş geçtikten sonra Osman Gazi Köprüsü'nden, 10 kat ceza geliyor. 10 kat cezadan da öte, bakın, avukatlık parası, vesaire; inanın, 92 TL 3 bin-4 bin liradan dönüyor.

Ben buradan özellikle şunu sizden talep ediyorum, Sayın Komisyon Başkanına ve Ulaştırma Bakanına sesleniyorum: Siz, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ve Boğaziçi Köprüsü'nden geçenleri affediyorsunuz; tamam, destekçisiyiz. Neden Osman Gazi Köprüsü'nden geçen vatandaşların da yemiş olduğu, bekleyen cezaları affetmiyorsunuz? Bunu da özellikle talep ediyoruz. Buradan tekrar bu kanun teklifinin Binali Yıldırım'ın isteği üzerine yapıldığının altını çizip bunun da affedilmesi gerektiğinin altını çiziyorum.

Diğer taraftan, biliyorsunuz, bir de Avrasya Tüneli'miz var. Avrasya Tüneli de özel şirketler tarafından işletilen bir tünel ve de garanti kapsamı içerisinde yapılan bir tünel. Bu tünelden geçen vatandaşlarımızın da aynı şekilde bekleyen cezaları var. Bu sebepten dolayı hem Deli Dumrul köprüsü dediğimiz Osman Gazi Köprüsü'nden hem de Avrasya Tüneli'nden geçip de ödeyememiş veya ödenmemiş olan bütün cezaların aynı şekilde affedilmesini sizlerden talep etmekteyiz. Buradan Sayın Binali Yıldırım'a özelikle bu mesajı da geçiyorum.

Diğer taraftan, değerli arkadaşlar, özellikle vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum: Osman Gazi Köprüsü'nden geçtikten sonra sakın HGS'nizde para vardı, yoktu, bilmem ne, bunlara özellikle takılmayınız çünkü OTOYOL firması tamamen ağzını açmış kocaman bir aslan. HGS'nizde eğer yeterli, 90 TL yoksa, küçük araçtan bahsediyorum, büyükleri zaten Allah korusun, onlar 230 TL yani bir tır geçerse 230 TL ödüyor. Geçtiniz, eğer HGS'nizde 90 TL yerine 30 TL...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZKAN YALIM (Devamla) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Tamamlayalım lütfen.

ŞAHİN TİN (Denizli) - Özkan sen de geçeceksin oradan bundan sonra.

RECEP ÖZEL (Isparta) - En çok o kullanıyor zaten.

ÖZKAN YALIM (Devamla) - Siz de geçtiğinizde aynı cezayı yiyeceksiniz, bundan emin olabilirsiniz.

Eğer Osman Gazi Köprüsü'nün çıkışında HGS'nizde 92 TL yerine sadece 60 TL, 70 TL varsa, eğer ödeyemediyseniz vay hâlinize! Onun için, 10 kat cezayı, artı avukatlık masraflarını bir kere hazır bulun.

Ben sizinle, özellikle tüm küçük aracı veya büyük aracı olan vatandaşlarımızla ve firma sahipleriyle altını çize çize paylaşıyorum. Osman Gazi Köprüsü'nden geçerken sökün HGS'nizi, köprünün çıkışında çıkarın cebinizden paranızı, nakit ödeyin. Böylelikle OTOYOL firmasından, o ağzını açmış olan aslanın dişlerinden kurtulursunuz, başka türlü kurtuluşunuz yok. Özellikle bunu sizlere tavsiye ediyorum. Peşin ödeyiniz, cezadan kurtulunuz çünkü yandaş firmalara verilen bu köprünün çalıştırma sisteminden dolayı sizler yem ediliyorsunuz, vatandaşımız yem ediliyor.

Ben yüce milletimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum, şimdiden 2019 yıllarını da kutluyorum.

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (CHP sıralarından alkışlar)