Konu:Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:26/12/2018


Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Değerli Başkan.

Sayın Plan ve Bütçe Komisyonunun Başkanı dedi ki: Polislerle ilgili getirilen bu zorunlu aidat, efendim, emekliye ayrıldıkları zaman büyük bir nemayla birlikte para veriliyor, OYAK'a benzetti. OYAK'ta iki seçenek var.

Bir: İsterseniz parayı nemasıyla birlikte geri alırsınız veyahut da devam edersiniz ayrıca bir emeklilik maaşı verilir. Burada bu imkân var mıdır?

İki: OYAK'ta vatandaşa yani oradaki üyelerine çok düşük krediler veriliyor. Burada ancak yatırdığı para kadar o düşük kredi veriliyor, aksi takdirde vatandaşın piyasadan aldığı kredi şeklinde para veriliyor. Bu konudaki düşünceleriniz nedir?

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım.