Konu:Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:26/12/2018


Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Efendim, Sayın Komisyon Başkanına sorularımı tevcih ediyorum sayenizde.

Görüşmekte olduğumuz teklifte vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıcı, problemleri çözücü ne gibi düzenlemeler bulunmaktadır?

Yeniden yapılandırmaya ilişkin kanun teklifinde taksitlerini aksatanların gecikme zammı ödemeden bu uygulamadan yararlanma imkânları var mıdır?

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen araçların sınıf farkından kaynaklanan geçişlerden doğan idari para cezalarının silinmesine ilişkin düzenleme hangi tarihleri kapsamaktadır?

Teşekkür ediyorum.