Konu:İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın "çökme" Kelimesine, Demokrasinin Hem Muhalefetin Hem İktidarın Güvencesi Olduğuna Ve Korkarak Siyaset Yapanın Bu Mecliste Kalmaması Gerektiğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:26/12/2018


İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın "çökme" kelimesine, demokrasinin hem muhalefetin hem iktidarın güvencesi olduğuna ve korkarak siyaset yapanın bu Mecliste kalmaması gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Sayın Altay çok bağırarak konuştu ama ben sakince cevap vermek istiyorum.

Şimdi, "çökme" kelimesini kullanıyor. Ne zamandan beri hukuken uygulanan yaptırımlara "çökme" adını veriyoruz?

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Hukuki bir karar değil bu.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Çökme, çökme.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Hukuken karar. İtirazlarınız varsa bakarsınız ama sonuç olarak bunların hepsi hukuken RTÜK'ün uygulayabileceği...

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Sonuç olarak çökme.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - RTÜK, kanunların kendisine imkân verdiği yaptırımları uygulamıştır; bir.

İkincisi: Niye acaba sadece hak kullanmak muhalefete ait bir şey? Siz bir kamyon laf aktaracaksınız, bakana hakaret edeceksiniz, bir sürü laf söyleyeceksiniz fakat bakan kendi hakkıyla alakalı hukuken bir savunmaya geçtiğinde bunu suç addedeceksiniz. Bunu kınıyorum.

Elbette ki her insan, ister bakan ister Cumhurbaşkanı ister milletvekili ister kim olursa olsun, herkes kendisine yapılan yaptırımın kararını kendisi verir. Bundan rahatsız mı değil mi, bununla ilgili hukuka gitmek istiyor mu, bir şey yapacak mı; müsaade edin de kendisi karar versin.

MURAT EMİR (Ankara) - Yargı bağımsız olmadığı için olabilir mi acaba?

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ha "Türkiye'de yargıyı aşağılıyorsunuz." Sizin kendi beğendiğiniz fikirdeki hâkimler, savcılar karar verirse güzel ama başka türlü, beğenmediğiniz karar olursa yerden yere vuruyorsunuz.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Ha, işte Cumhurbaşkanı yapıyor bunu.

MURAT EMİR (Ankara) - Yargı bir saat sonra harekete geçiyor, bitiminden bir saat sonra.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Biz kendi adımıza hukuka itimat ediyoruz.

Ha, demokrasi, hem muhalefete lazım hem iktidara lazım, her birimizin güvencesi. Bence kimse korkmasın, bu ülkede korkarak siyaset yapan da bu Mecliste kalmasın. Biz de hiçbir şeyden korkmuyoruz. Korkanlara zaten bu millet asla prim vermez.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Vallahi ben korkuyorum ya.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ama madem korkmaktan bahsediyorsunuz, bence dönüp kendi içinize bakın; kendi içinizde korktuğunuz için doğru adamları aday yapmaktan korkuyorsunuz, konuşturmaktan korkuyorsunuz. Önce kendi içinize bakın bize nutuk çekerken.

Teşekkürler. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)