Konu:Hiç Kimsenin Tek Parti Hükûmetleri İle Ak Parti'yi Özdeş Hâle Getiremeyeceğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:26/12/2018


Hiç kimsenin tek parti hükûmetleri ile AK PARTİ'yi özdeş hâle getiremeyeceğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, bir cümle...

Sayın Altay'a hiçbir şey yoktu yani bir sataşma yok, bir şey yok.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Niye canım, size de...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Neden "tek parti" deyince kendi üzerine alınıyor? Madem öyle, bütün memleketin kuruluşu, başlangıcı, o zaman bir daha savunmaya ihtiyaç yok herhâlde burada.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Yok tabii, yok, evet. Benim olduğu kadar, o CHP sizin de CHP'nizdir.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Burada problem şu: Bu ülkede hiç kimse tek parti hükûmetleri ile AK PARTİ'yi özdeş hâle getiremez, bunu söyleyemez.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Ben getirdim, pişman değilim.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Değilsiniz, o yüzden hiçbir şey kazanamıyorsunuz.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Bak, gene seçime geldi ya.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Millet sizi görüyor, görüyor ve hatırlıyor, o günleri hâlâ hatırlıyor. O kadar tevarüs etmiş, o kadar aktarılmış ki insanlar duyduğu anda diyor ki: "Aman! Gene o günlere mi döneceğiz, gene onlar mı olacak, gene yasaklar mı olacak?" O yüzden siz bunları savunmaya devam ettikçe biz kazanmaya devam edeceğiz.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına...

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Söz istedim Başkan.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ne var yani?

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Ama istedim.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Önce Bekaroğlu konuşsun, ondan sonra.

BAŞKAN - Sayın Altay...

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Beni yasakları savunmakla itham etti. Sataşmadan söz istiyorum hatta. Bana "Siz bu yasakları savunmaya devam ediyorsunuz." dedi. Bu sataşma değil midir? Parlamentodaki bir siyasetçiye söylenecek laf mıdır?

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Niye, niye, ne? Anlamadım.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Neredeki siyasetçiye?

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Laf mıdır Sayın Başkan?

Yerimden söz talep ediyorum.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, tek partiyle alakalı günleri kastediyorum. Her şeyden nem kapıyor; enteresan bir şey, Sayın Başkan çok alıngan.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Çok hassas ve alıngan.

BAŞKAN - Şimdi, arkadaşlar...