Konu:Bugünkü Meclis Aritmetiğinin Türkiye'deki Demokrasinin Şahidi Olduğuna İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:26/12/2018


Bugünkü Meclis aritmetiğinin Türkiye'deki demokrasinin şahidi olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Katırcıoğlu'na şunu ifade etmek istiyorum: Bakın, içinde bulunduğumuz şartlarla alakalı şikâyet etmeyle ilgili bir sorun yok ama örneklerken "tek parti devleti" değil de "parti devleti" dediğiniz zaman bu çok başka bir yere gidiyor, bambaşka bir yere gidiyor.

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) - Ama öyle zaten, bambaşka bir yere gidiyoruz.

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (İzmir) - Tek adam devletindeyiz, haklısınız.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Ama hayır, bu böyle değil yani biz bunu şiddetle reddediyoruz.

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (İzmir) - Doğru söyledi, biz tek adam dönemindeyiz, tek parti değil.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Yani hep beraber Türkiye'de demokrasinin hayata geçmesi, kalitesinin artması için gayret sarf ediyoruz. Bugünkü Meclis aritmetiğimiz de bunu gösteriyor, bunu gösteriyor.

O sebeple, siz bunu söylediğinizde, var olan ne varsa her şeye bir tekme vurup atmış, yıkmış oluyorsunuz. Bunların artı değerlerini ifade etmek de herhâlde muhalefetin şu kadarcık sorumluluğudur diye düşünüyorum. Yani her şey yerle yeksan, her şey bir felaket, her şey dökülüyor; böyle bir muhalefet olabilir mi? Rica ediyorum yani.

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) - Evet, öyle ama.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - O sebeple, en azından yapılanları görmekte fayda var. Şu Meclis aritmetiği bence Türkiye'deki demokrasinin şahididir. Bu kadar, bunu söyleyeceğim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (İzmir) - Gözünüz de onda zaten.

BAŞKAN - Sayın Altay, siz neden söz istiyorsunuz?

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Ben de bu tek parti tartışması...

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Üstünüze alındınız, bu güzel.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Üstüme alınmam ben, üstüme alınacak bir şey yok. O parti herkesin partisiydi.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Doğru, doğru bir alınma olmuş demek ki yani.