Konu:İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'un 38 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'nin Tümü Üzerinde Hdp Grubu Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:26/12/2018


İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'un 38 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Sayın Katırcıoğlu çok sakin sakin iyi bir gerginlik yarattı, onu belirtmek isterim.

Şimdi, birkaç şey söyleyeceğim, pek çok mesele var belki ama en önemsediğim şey, bence, bu parti devleti meselesi. Türkiye demokrasisi tarihinde biz bir parti devleti meselesi gördük yani tek partiyle beraber nasıl icra olunuyor, parti devleti nasıl olunuyor, biz bunu gördük. Mevcut olan sistemi böyle tanımlamanın bu ülkeye çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum.

"Demokrasi" dediğiniz şey, gelişen bir şey zaten yani anbean gelişen. Biz AK PARTİ olarak bunun için uğraşıyoruz Türkiye'de, bunun gayretlerini gösteriyoruz fakat bir sistemin, bir partinin hem içinde olup hem dışında olamazsınız. Biz partinin kendi içindeki mekanizmalarında -dün Cumhurbaşkanımızın konuşmasında da vardı- kendi murakabesini yapan bir partiyiz, onu yaptığımız için bugüne kadar ayaktayız. Ben bize önerdiğiniz şeyi kendi partinize önermenizi tavsiye ederim. Neler yaptığınızı, bir araya gelişlerinizde nasıl halkalar oluştuğunu, hangi ekiplerle hangi ilişkilerin kurulduğunu bence kendi içinizde siz de yapmalısınız yani bize tavsiye ettiğinizi bence kendi içinizde önce uygulamalısınız ki bir anlamı olsun bunun.

Şimdi, Cumhurbaşkanımızla alakalı, "Gerginlik yaratıyor." meselesi önemli bir mesele. Tam tersine...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) - Tam tersine mi?

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bir cümleyle ifade edeceğim.

BAŞKAN - Tamamlayalım lütfen.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Tam tersine, Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın varlığı en birleştirici unsurdur yani bunu tekrar tekrar söylüyoruz ama 15 Temmuz bunun bir şahididir, 15 Temmuzda olanlar bunun şahididir. Birleşeceğimiz şeyler de bu manada -evet, her birimizin farklı değerleri var insan olarak, parti olarak ama evrensel değerlerde birleşmemiz lazım- ortak değerlerimiz olmalı, öyle olmalı ki bu demokrasi işlesin, toplumsal hayatta devamlılık olsun. Hukuk bunlardan bir tanesi, demokrasi bunlardan bir tanesi, insan hakları bunlardan bir tanesi; birleşeceğimiz pek çok değer var. Aksi takdirde, bir araya gelerek iş yapma kabiliyetimiz kalmaz diye düşünüyorum.

Teşekkür ederim.