Konu:İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın Ak Parti Grup Önerisi Üzerinde Chp Grubu Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:26/12/2018


İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; ben de Sayın Altay'a bir cevap vermek istiyorum müsaade ederlerse.

Şimdi, hayatta iddialı olduğum tek bir konu var, hiçbir konuda iddialı değilimdir, çay meselesi yani, çay meselesi önemli bir meseledir benim için.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Çay tabii, yüksek yargıyla topladığınız için sağlamdır sizin çaylar.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bir saniye, lütfen, hiç olmazsa müsaade edin, bir konuşayım.

Mükemmel çay ne tuzlu olur ne şekerli, boş olur yani, sade çay içerseniz bir anlamı olur. O yüzden yani böyle çay üzerinden "Tuz kattınız, şeker kattınız..." Ben sizden daha iyi örneklemeler bekliyorum Sayın Altay yani bu, durumdan çok uzak bir mesele ve grubumuzda da çayın tadını bilen, güzel çay yapan, içen çok arkadaşımız var. Ben daha iyi örneklemelerle konuyu anlatabilirsiniz diye düşünüyorum. [CHP sıralarından alkışlar (!)]

Buradan şuraya geleceğiz...

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Daha çok alkış gelecek.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Mesele alkış meselesi değil, mesele idrak meselesi.

Şimdi, burada şunu ifade etmek isterim: Geçmişle bugünü kıyaslamak anlamlı yani bir ekibin bir bütün olarak ne yaptığını görmek açısından. O yüzden biz 2002'den bugüne kadar...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Müsaade eder misiniz.

BAŞKAN - Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Yani ben gasbederek değil ama mümkünse mukabil...

BAŞKAN - Ya 60'a ya 69'a göre söz veriyoruz.

60'a göre bir dakika.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - O zaman oraya geleyim ben de yani.

BAŞKAN - Sataşma varsa olur tabii.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Var, bayağı var Sayın Başkan.

Hemen bağlayacağım. 2002 yılında 113 dolar asgari ücret, bugüne geldiğimizde 380 dolar. Türkiye'nin çok zorlu bir ekonomik krizden geçtiğini biliyoruz, böyle bakıldığı takdirde gelinen bu noktanın, yüzde 26'lık artışın fevkalade bir şey olduğunun altını çizmek lazım ama yeterli mi; elbette değil, gayretimiz daha fazlası için.

Yüksek Seçim Kuruluyla ilgili şunu söyleyeceğiz: Ocakta seçim yapmak zaruri bir durum, ocakta seçim, mart ayında yerel seçimler. Bu süre içerisinde çok kısa bir zaman dilimi var, devam eden hazırlıklar var. O sebeple, devamlılık açısından bakıldığında bu düzenlemeyi getiriyoruz, bunu da tekrar belirtmek isterim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim