Konu:Hdp Grubu Önerisi Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:26/12/2018


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AK PARTİ GRUBU ADINA İBRAHİM HALİL FIRAT (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; HDP grup önerisi üzerine AK PARTİ Grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi, Genel Kurulu, aziz milletimizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde erkler tamamen birbirinden ayrıdır yani yasama, yürütme ve yargı organları tamamen birbirinden ayrılmaktadır. Yasama ve yürütmenin yargıya müdahalesi söz konusu olamaz. Verilen kararlar bağımsız ve tarafsız yargının verdiği kararlardır. Tabii ki daha önceki dönemlerde yargının siyasallaştığını görüyoruz. Daha önceki dönemlerde yargı siyasallaştı mı? Siyasallaştı. Yürütmenin yargıya müdahalesi söz konusu oldu mu? Evet.

Türkiye'nin siyasi tarihinde kara bir leke olan ve demokrasi ayıbı olan bir kararla aziz milletimizin oylarıyla seçilen Başbakan merhum Adnan Menderes ve 2 bakanını astılar. Daha sonra 1971 muhtırasıyla ve 1980 darbesiyle millî iradeyi engellemişlerdir. Aynı şekilde 28 Şubat sürecinde yargının siyasallaştığını görüyoruz. 2007 yılında 367 denen hukuk garabetiyle yargının nasıl siyasallaştığını görüyoruz. 2008 yılında aziz milletimizin yüzde 50'sinin oyunu alan AK PARTİ'ye açılan kapatılma davasında yargının nasıl siyasallaştığını görüyoruz.

2010 yılında yapmış olduğumuz referandumla üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğüne geçiş yaptık, artık siyasi partiler kapatılmıyor ve bağımsız, tarafsız yargı işlemektedir. Ancak bu dönemde vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne, aziz milletimizin canına ve malına kasteden bütün terör örgütleriyle...

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (İzmir) - Onların gerekçeleri de aynıydı, 12 Eylülün gerekçesi de aynıydı.

İBRAHİM HALİL FIRAT (Devamla) - ...FETÖ, PKK, PYD, YPG, DEAŞ, DHKP-C'yle etkin bir şekilde mücadele veriyoruz.

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (İzmir) - Onlar da sizin gibi söylüyorlardı.

İBRAHİM HALİL FIRAT (Devamla) - Kimse kusura bakmasın.

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (İzmir) - Siz kusura bakmayın.

İBRAHİM HALİL FIRAT (Devamla) - Kimse kusura bakmasın. Terörle mücadele kapsamında teröre bulaşan ve terörle iltisaklı kim olursa olsun, bağımsız ve tarafsız yargı önünde aziz milletimize hesap verecektir.

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (İzmir) - Siz şu anda masuniyet karinesini çiğniyorsunuz.

İBRAHİM HALİL FIRAT (Devamla) - Leyla Güven'le ilgili yargılama maddesi -her ne kadar HDP'nin belirtmiş olduğu, 83'üncü maddenin birinci cümlesinde belirtilmişse de- Anayasa'nın 83'üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci bendinde de bu yargılama tam olarak belirtilmektedir. Burada ne diyor? Diyor ki: "Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır."

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İBRAHİM HALİL FIRAT (Devamla) - Burada yargılamanın, tabii, yargıçların verdiği kararlara saygı duymak durumundayız.

MEHMET RUŞTU TİRYAKİ (Batman) - Milletvekilinin tutuklu yargılanmasını savunuyor musunuz?

İBRAHİM HALİL FIRAT (Devamla) - Burada Anayasa'nın 83'üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi çok açıktır, buna bakmanızı tavsiye ediyorum.

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (İzmir) - 12 Eylül paşalarından farkınız nedir?

İBRAHİM HALİL FIRAT (Devamla) - Bu duygularla HDP grup önerisinin aleyhinde olduğumuzu belirtiyor, hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)