Konu:Cezaevinde ya da dışarıda cezası infaz edilenlerin sayısının suçu ve suç üreten sistemi konuşmayı gerektirdiğine, asgari ücretteki artışın reel karşılığı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesinin doğru olduğuna, yereldeki sorunları paylaştıklarına ama bunlarla ilgili ciddi denetim işlevinin yapılmadığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:26/12/2018


Cezaevinde ya da dışarıda cezası infaz edilenlerin sayısının suçu ve suç üreten sistemi konuşmayı gerektirdiğine, asgari ücretteki artışın reel karşılığı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesinin doğru olduğuna, yereldeki sorunları paylaştıklarına ama bunlarla ilgili ciddi denetim işlevinin yapılmadığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, denetimli serbestlik cezası infaz edilen kişilerle ilgili bugün kamuoyuna yansıyan rakamlar var. Bu sayı on yedi yıl içerisinde 354 kat artmış. Yani "Darbe oldu, çok büyük tehditler vardı, yargılama süreçleri çok yoğundu." denebilir ama 354 kat artması son derece vahim bir rakam. 20 bin civarında çocuk, toplamda 633 bin civarında da denetimli serbestliğe tabi kişi var. Şimdi, tabii, suç ve ceza kavramlarını yeniden düşünmeyi gerektirecek rakamlar bunlar. Cezaevlerinde 300 bin civarında isim var, dışarıda 630 bin civarında denetimli serbestlik var yani 1 milyon kişinin cezaevinde ya da dışarıda cezası infaz ediliyor. Tabii bu rakamlar aslında sadece -tırnak içinde- suçluları değil; suçu konuşmayı, suç üreten sistemi konuşmayı, sistemle yüzleşmeyi, yargılama sistemiyle, eğitim sistemiyle, ekonomik sistemle, bir bütün olarak bunlarla yüzleşmesi gerektiriyor.

Sayın Başkan, yine, asgari ücretle ilgili kamuoyuna verilen rakamlar üzerinden çok ilginç polemikler yapılıyor, Türkiye'nin asgari ücretteki 2.020 lira rakamı sanki gelişmiş ülkeler seviyesindeymiş gibi polemikler yapılıyor. Bir kere, geçen yılla bile kıyasladığımızda, dolardaki artış dolayısıyla, geçen yıl 416 dolar olan asgari ücret -1.600 lira civarındaki rakam şimdi 2 bin liranın üzerine çıkmış olmasına rağmen- 377 dolara inmiştir. Hollanda'da bu rakam 1.800 dolardır, Avrupa Birliği ortalaması da bin dolar civarındadır. Dolayısıyla da asgari ücretteki artışın reel karşılığı konusunda en azından, kamuoyunu daha sağlıklı bilgilendirmek gerekir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, zaman zaman yerelden bize ciddi sorunlar yansıtılıyor, biz de bunları buradan paylaşıyoruz ama bu paylaşımlarımızla ilgili ne yazık ki yeterince ciddi bir denetim işlevini biz de göremiyoruz. Dün Tekman'dan sosyal yardımlarla ilgili somut bir iddia geldi. Tekman gibi bir yerde 2 bin civarında kişinin 65 yaş üstü yardımlarından ya da engelli yardımlarından faydalandığı ve seçimde çıkan oy dağılımı dolayısıyla kayyumun yardımları tümüyle durdurduğu, seçimden sonra yeniden ortaya çıkacak tabloya göre tercih yapacağı ifade ediliyor. Biz bu tip iddialar geldiğinde "Umarız doğru değildir." diye paylaşmak da istemiyoruz genellikle çünkü bu, aslında utanç verici bir tablo, gerçekse utanç verici; sosyal yardımlarda bile partizanca bir tutum, engelliler, yaşlılar konusunda bile partizanca bir tutum kimseye fayda sağlamaz ama bunun utanılıp saklanılacak bir boyuttan çıkıp tam tersine bir propagandaya dönüştüğünü, bilerek rakamların büyük biçimde ilan edildiğini görmeye başladık yani bunun bir kampanyaya dönüştüğünü düşünüyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Bir de Kars'ta belediyede taşeron çalışan işçilerin uzun süredir maaşını alamamış olmasıyla ilgili sorduğumuz yazılı sorulara cevap alamıyoruz. Firmayı arıyoruz, çok ilginç biçimde firma diyor ki: "Biz belediyeden altı aydır para alamıyoruz ama biz en azından geriye dönük son iki aya kadar maaşları vermeye çalışıyoruz." Şimdi, "Belediyenin ne kadar borcu var?" diye İçişleri Bakanlığına soruyoruz, İçişleri Bakanlığı diyor ki: "İller Bankasına sorun." İller Bankasına soruyoruz, İller Bankası da diyor ki: "Bu, banka sırlarına girer, veremeyiz." Doğrusu, biz bu şartlarda denetim faaliyetini nasıl yapacağız, Kars'taki belediyenin borcunun ne kadar olduğunu bile öğrenmeye gücümüz yetmiyorsa; bu ülkede, bu Parlamentoda, bu çatıda denetim faaliyeti ne anlam ifade ediyor, Genel Kurulun takdirine sunuyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.