Konu:Partilerin destek vermesi hâlinde Kadir Sakçı'nın ölümüyle ilgili konunun araştırılması için Mecliste komisyon kurulmasını talep edeceklerine ve niyetlerinin gerilimi yükseltmek olmadığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:40
Tarih:25/12/2018


Partilerin destek vermesi hâlinde Kadir Sakçı'nın ölümüyle ilgili konunun araştırılması için Mecliste komisyon kurulmasını talep edeceklerine ve niyetlerinin gerilimi yükseltmek olmadığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, biz de hiçbir farklılığın bir çatışma, bir nefret söylemi ve nefret suçuna dönüşmesini istemeyiz ama geçmişte de bu konuda ne yazık ki kötü, acı örnekler var. Bu acı örneklerden hareketle, asla bir şehri bir bütün olarak itham edecek bir yaklaşım içinde değiliz ama vakanın ayrıntısıyla ilgili, ifadelerine müdahale, ifadenin değiştirilmesi girişimlerini biz de yakından takip ediyoruz. Hem ailenin güvenliği açısından hem bir biçimde bu konunun yeni bir gerilime dönüşmemesi açısından tartışmayı çok uzatmak istemiyoruz ama tarihte yaşanmış kimi kötü vakaların bir kıvılcıma dönüşmesi, daha büyük gerilime dönüşmesi konusunda hassasiyet gösteriyoruz ama vakanın ayrıntısında da şunu çok net biçimde biliyoruz: Şahsın büfeciyle bir husumeti var. Aile yani öldürülen şahıslar aslında sadece araya girmeye çalışıyorlar, o da soruyor: "Siz Suriyeli misiniz?" "Hayır, biz Kürt'üz." diye cevap veriyorlar ve o sırada ateş etmeye başlıyor ve öldürüyor.

Yani isterseniz, eğer bütün partiler destek veriyorsa konunun araştırılması için biz yarın üzerimize düşeni yaparız.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Bütün partiler destek veriyorsa yarın bu konunun araştırılması için, Mecliste ortak bir komisyonun kurulması için de üzerimize düşeni yaparız.

Niyetimiz gerilimi yükseltmek değil, bu tip olayların asla yaşanmamasıdır.

Teşekkür ediyorum.