Konu:İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün Yaptığı Açıklamasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:40
Tarih:25/12/2018


İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Ben bu sözü HDP sıralarından sayın milletvekilinin Sakarya'nın Hendek ilçesinde gerçekleşmiş olan o vahim olayla alakalı, cinayet hadisesiyle alakalı yapmış olduğu değerlendirme üzerine almış bulunmaktayım. Değerli milletvekilleri, ben aynı zamanda Sakarya Milletvekili ve Hendek doğumlu, Hendekli olan birisi olarak, bu meseleyi çok iyi bilen birisi olarak bu sözü alma ihtiyacı hissettim.

Sakarya, Türkiye'de, millet olma bilincini, birlik beraberlik içerisinde yaşama ruhunu en güzel şekilde temsil eden, kendi içerisinde yaşatan bir vilayettir. Sakarya'da bu zamana kadar çok defa birtakım provokasyon girişimleri olmuştur fakat Sakarya'da yaşayan herkes, bu millete, bu memlekete bağlıdır ve bu memleketi var eden değerlerin hepsinin takipçisidir. Burası, doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle, Osmanlı bakiyesi Kafkaslardan, Balkanlardan, yurt içinden, birçok yerden insanın beraber olduğu, akraba olduğu, etle tırnak olduğu bir vilayettir.

Bu noktada, Sakarya'yla alakalı olarak bu tarzda değerlendirmenin yapılmasını asla ve asla kabul edemeyiz. Cinayet hadisesi bu şekilde olmamıştır, bu hadise de etnik köken ayrımından veyahut da farklılıktan ortaya çıkan bir cinayet değildir. Cinayetin faili, şüphelisi durumunda olan, başka bir kimseyle olan husumeti dolayısıyla oraya gittiğinde anlık bir karşılaşma neticesinde bu cinayet meydana gelmiştir. Fail olan tarafı, şüpheli olan tarafı da tanıyoruz, hayatını kaybeden, mağdur olan o aileyi de tanıyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - İki aile de bizim Hendek'imizde, Hendek'te uzun yıllardır yaşayan, iyi dostluk ilişkileri içerisinde olduğumuz insanlardır fakat bu iki taraf da birbirini tanımamaktadır. O esnada karşı karşıya gelmişlerdir ve kesinlikle hiçbir etnik mülahaza söz konusu olmamıştır, Hendek'te böyle bir durum söz konusu değildir.

Meselenin bu şekilde istismar edilmesini ben kınıyorum. Kimse gölgede güneşlenmeye kalkmasın. Buradan, Sakarya'dan böyle bir malzeme kimseye çıkmaz. Anadolu Ajansından yapılan açıklama, ailenin yaptığı açıklama dün kamuoyuyla da paylaşılmıştır. Bu açıklamaların esas alınmasını rica ediyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum.