Konu:Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un 27 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'nin 1'inci Maddesi Üzerinde Hdp Grubu Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:40
Tarih:25/12/2018


Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un 27 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Çok değerli milletvekilleri, Sayın Oruç'un kolaj konuşmasında çok itiraz edeceğimiz nokta var ama iki tanesini muhakkak söyleme ihtiyacı duyuyorum. Bir tanesi "Onlar yargıç değiller." diye ifade etti, "Onlar yargıç değiller." Yani konuşmasının başında, yargılama sureciyle alakalı yargıç olarak onları görmediğini addetti ve bunu anlatırken de devamında 1980 darbesiyle bağlantı kurdu. Şunu ifade etmek isterim: Bir yargılama süreci, şu an mevcut, devam eden bir yargılama süreci asla ve kata 1980 darbesiyle alakalı olarak eş değer addetmeyi yani benzetmek dahi -benzetmeyi bile tahammül edilemez buluyorum- çok vahim bir hatadır. Türkiye daha dün bir seçimden çıktı. AK PARTİ "dün" denecek kadar yakın bir tarihte fevkalade başarıyla çıktığı bir seçimden sonra neyden korkacak? Bunu anlamakta zorlanıyorum. Doğrusu, "korku" kelimesini en çok kullananların, kendilerinin korktuğu kanaatindeyim, öyle düşünüyorum. Devamında da şunu söyleyeceğim cevaben: Tekrar bakma ihtiyacını duyduğumuzda -ne üzerine konuştuğumuzu- bizim konuştuğumuz şey, aslında Katar'la vergi muafiyetini önlemekle alakalı bir sözleşmeden bahsediyoruz, vergi muafiyetinden bahsediyoruz. Yani hiç olmazsa konuşurken konuya dair tek alakalı bir cümle duymak herhâlde bu Meclisin bu Genel Kurulun hakkıdır diye düşünüyorum.

Teşekkür ederim.