Konu:Roboski'yle ilgili devam eden yargılama sürecinin olmadığına ve ilk mahkeme sürecinin işletilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:40
Tarih:25/12/2018


Roboski'yle ilgili devam eden yargılama sürecinin olmadığına ve ilk mahkeme sürecinin işletilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkanım, uzatmak istemiyorum ama çok kısa sadece şunu ifade edeyim: Biz yargılama sürecindeki ihmaller dolayısıyla parti içinde bir komisyon kurduk ve kim sorumlu olursa olsun, ister milletvekilimiz, ister yöneticimiz, ister baro yöneticisi, bunu en azından kamuoyuyla paylaşmayı vicdani bir sorumluluk olarak görüyoruz, bunu çok net biçimde ifade edeyim. Ama devam eden bir yargılama süreci yok. Anayasa Mahkemesi ve AİHM süreci, biliyorsunuz, bireysel başvuru hakkı üzerinden işleyen bir süreç. Ama şu anda bir yargılama süreci yok. Sonuç itibarıyla, sivil mahkeme konuyu askerî mahkemeye havale etti, askerî mahkeme de şu anda konuyla ilgili herhangi bir yargılama süreci, soruşturma süreci işletmiyor. Dolayısıyla, sadece Anayasa Mahkemesi, sadece AİHM değil, asıl etkin ilk mahkeme sürecinin işletilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Teşekkür ediyorum.