Konu:Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in Yaptığı Açıklamasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:40
Tarih:25/12/2018


Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hayatını kaybeden gençlerin doğum tarihlerine, yaşlarına tekrar baktığımız zaman yani üzülmemek mümkün değil, gerçekten çok üzülüyorsunuz. Fakat burada kasten bunun yapıldığını söylüyor olmak başka bir şey. Şimdi kullanılan ifadeler önemli. Bunun aydınlatılmasıyla alakalı hukuki sürece baktığımızda -Grup Başkan Vekili Sayın Ayhan Bilgen son derece iyi bilecektir- şimdi Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruyla alakalı sürece bakıyorsunuz, hukuki yollar enteresan bir şekilde doğru düzgün takip edilmemiş yani mahkeme on beş günlük süre vermiş fakat bu süre içerisinde gerekli evraklar tamamlanmamış, avukatlardan bir tanesi -32 tane avukat var, 1 tane 2 tane değil- şu an sizin milletvekiliniz ve ona rağmen süreç evrakların yetersizliği yüzünden Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmiş. Şimdi bir defa şu önemli: Bunun aydınlatılacağı yer hukuk, yargı mekanizmaları. Bu mekanizma içerisinde süreci doğru takip etmek çok önemli diye düşünüyorum. Devletin yaptığı şey kan parası falan değil yani ortada bir mağduriyet var. Ailelere...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayalım lütfen.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Daha evvel, benzer olay demek istemiyorum ama bu tarz olayların birbiriyle ilintili noktaları var, elbette farklılıklar içeriyor, bu manada bakıldığında ailelere yapılan şey bir destektir, bir yardımdır. Olayın bizatihi kendisinin çok elim bir vaka olması çok başka ama bu olayı işlerken, olay meydana gelirken ortaya çıkan tablo, PKK'nın oradaki insanları yönlendirmesi, elbette FETÖ'nün içerisindeki bazı meselelerin soru işareti olarak kalması, bunların hepsine baktığımız zaman yine ben çözümün her hâlükârda hukuktan yana olduğunun altını çizmek istiyorum. Eğer niyet gerçekten süreci takip etmekse yargıyla alakalı süreçleri ciddi bir şekilde takip etmek lazım.

Teşekkür ederim.