Konu:Darbeye giden koşulları ortadan kaldırmayı ve demokrasi çağrılarını önemsediklerine ama darbe çağrısının, ister koşulları oluşturma ister otoriter rejimi inşa etme biçiminde olsun, karşısında olduklarına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:40
Tarih:25/12/2018


Darbeye giden koşulları ortadan kaldırmayı ve demokrasi çağrılarını önemsediklerine ama darbe çağrısının, ister koşulları oluşturma ister otoriter rejimi inşa etme biçiminde olsun, karşısında olduklarına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, "muhalefet partilerinin darbe karşısındaki tutumu" göndermesi yapıldığı için en azından kendi adımıza bir beyanda bulunmam gerekiyor galiba.

Türkiye'de 27 Mayıstan beri darbeler farklı formatlarda oluyor; muhtıra biçiminde, postmodern ya da başka formatlarda. Siyasete olağanüstü ve demokratik olmayan yollarla yapılan her türlü müdahaleyi hep birlikte, ayrım yapmaksızın, hangi iktidara karşı yapıldığına ve kim tarafından yapıldığına bakmaksızın karşı çıkmaktır; darbelere karşı çıkmak bu anlama gelir. Ama, Türkiye'de hâlâ 27 Mayısı kutlayanlar, bayram olarak görenler var. Türkiye'de hâlâ 12 Martı, arkasından 3 genç asılmış olmasına rağmen muhtıra olarak, darbe olarak görmeyenler var. 28 Şubatı böyle görmeyenler var. Dolayısıyla da bu konuda siyasetin henüz rüşdünü ispat etmediğini ifade edelim.

Burada özellikle Necip Fazıl'ın bir göndermesini hatırlatmak isterim: "Yoğurttan hükûmete mukavvadan hançer" ifadesini kullanmıştır Necip Fazıl. Yani aslında askerlerin siyasete girme hevesinden çok, siyasetçilerin askerleri davet etme arayışı galiba bunda son derece belirleyici.

Önümüzdeki günlerde belki daha çok tartışacağız ama Türkiye'de bir tabela asılıyor muhtelif şehirlere. Bunların biriyle ilgili kapatma kararı çıktı ama şimdi tabelalar değişip benzer örgütlenmeler devam ediyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

AYHAN BİLGEN (Kars) - "Halk özel harekat" diye bir tabela. Devletin askerinin, polisinin özel harekâtını anlıyoruz ama "halk özel harekât" diye neredeyse bütün şehirlere asılan tabelaların neye hizmet ettiğini, nasıl bir kaosa yol açabileceğini, hangi ortamda ne için kurulduğunu doğrusu galiba bu Meclisin bilmesi, darbelere doğru yerden karşı çıkmak için de anlamlı. Darbelerle ilgili uyarı yapmak başka bir şeydir, çağrı yapmak başka bir şeydir. Biz uyarıyı, darbeye giden koşulları ortadan kaldırma ve demokrasi çağrılarını önemsiyoruz ama darbe çağrısının da ister ima, ister ortamı, koşulları oluşturmak, otoriter bir rejimi inşa etmek biçiminde olsun sonuç itibarıyla karşısındayız.

Teşekkür ediyorum.