Konu:(3/452) Esas Numaralı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Üzerinde İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın Şahsı Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:40
Tarih:25/12/2018


(3/452) esas numaralı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi üzerinde İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Sayın Mevkidaşımız Altay'ı dinledik. Doğrusu, tezkereden buraya gelme kabiliyetine hayran kaldığımı söylemem lazım başlangıçta. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Şimdi birkaç şey ifade etmek istiyorum. Kendisi konuşmasında ifade etti, yani: "Darbeye yönelen herhangi bir şey olursa karşısında ben olurum." Konuşmasını dinlerken -konuşmayı ben dinlemiştim bütçe görüşmelerinde- zaten aklımdaydı. O sebeple, burada birleştiğimize seviniyorum. Yani yıllar sonra gelinen noktayı önemli buluyorum Türkiye demokrasisi açısından.

Şimdi gelinen noktada...

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) - Yıllar önce de öyleydi.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Bir kes, bir kes!

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Bir defa bence siz kendi gündeminizi takip ederken AK PARTİ'de neler olduğunu kaçırıyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptıklarını kaçırıyorsunuz. Ben bir hatırlatma yapmak isterim, belki vakti olsaydı Sayın Altay da orada söyleyebilirdi görme imkânı olsaydı: 1 Ağustos 2016 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız ceza ve hukuk davası anlamında 4 bin tane davayı buradan, bu davalarla alakalı dosyaları geri çekti. 1 değil, 2 değil, tam 4 bin tane dava dosyasından bahsediyoruz.

Eleştiri meselesini burada hep söylüyoruz. Hiç ama hiç itirazımız yok. Ben Metin Akpınar'ın yaptığı konuşmayı da başından sonuna kadar izledim. Eleştirinin niyet okuyuculuğunu yapmanın kriterleri var. Yani bu AK PARTİ'ye göre başka, CHP'ye göre başka bir...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) - Niyetin ne olduğunun kriteri sadece hukuk çerçevesinde olabilir. Yani biz bir konuşmayı dinlediğimizde hoşumuza gidene başka bir yaklaşım hoşumuza gitmeyene başka bir yaklaşım değil, evrensel kriterlerle biz karar vereceğiz, hukuka bakacağız. Eğer hukuk gözüyle bakacak olursak bu konuşmalarda en temel şey zaten demokrasiyi değersizleştirme hâlidir.

Ben, Sayın Altay'a şunu hatırlatmak isterim: Sadece iktidarın değil, muhalefetin de demokrasiye ihtiyacı var. Hepimizin söz söyleyebilmesi için her birimizin -muhalefetin de, iktidarın da- demokrasinin tanımı içerisinde konumlanması gerekiyor. Bu konuşmaya baktığınızda hissettiğiniz şey, iktidar olmayla ilgili olarak hukuken, demokrasiyle gidilen bir yolu değil, başka bir yolu tavsiye ediyor, öneriyor. Böyle bakıldığı zaman, bence bu konuşma sorunlu bir konuşma ve bunun ne olduğuna da hukuk karar verecek.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)