Konu:Ankara Milletvekili Mustafa Destici'nin "İpe sapa gelmez." ifadesinin temiz bir dil olmadığına ve aynen iade ettiklerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:40
Tarih:25/12/2018


Ankara Milletvekili Mustafa Destici'nin "İpe sapa gelmez." ifadesinin temiz bir dil olmadığına ve aynen iade ettiklerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Bir kere, tabii, burada "İpe sapa gelmez." ifadesi temiz bir dil değil, İç Tüzük çok açık. Birbirimizle aynı fikirde olmayabiliriz, tartışabiliriz, eleştirebiliriz ama biz durup dururken yani bir milletvekilinin konuşmasını hedef almayız ama o gün kapanış oturumunda grubumuza dönerek "Bu partiye verilen paralar helal değildir." ifadesini kullanmanın kendisi, doğrudan bölücülüktür. Bize oy veren 6 milyon seçmen vergi veriyorsa bu partide bulunan insanlar da bir şeyi temsil ediyorlar. Ben oy kıyası yaptım, dedim ki: Bu parti 6 milyon oy alıyor, siz de başka yöntemlerle Meclise gelmenin yolunu aradınız; sadece bunu ifade ettim. Ama bu bölücü, dışlayıcı, ayrımcı yaklaşıma ne zaman itiraz ederseniz biz de cevabımızı vereceğiz. Bu yaklaşımı, bu "İpe sapa gelmez." ifadesini de aynen iade ediyoruz.

Teşekkür ediyorum.