Konu:Yıl sonu itibarıyla gayrisafi millî hasılanın kaç lira olarak öngörüldüğünü ve kişi başına düşen millî gelirin ne kadar olduğunu öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:38
Tarih:20/12/2018


Yıl sonu itibarıyla gayrisafi millî hasılanın kaç lira olarak öngörüldüğünü ve kişi başına düşen millî gelirin ne kadar olduğunu öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADNAN SELÇUK MIZRAKLI (Diyarbakır) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Çok kısa bir soru soracağım. Bu yıl sonu itibarıyla öngörülen -yani 2018'in bitmesine yaklaşık on günlük bir süre var- gayrisafi millî hasıla kaç lira olarak öngörülmektedir veya dolar olarak? Dolayısıyla, kişi başına düşen gelir ne kadardır? Sorum bu kadar.