Konu:İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin 16'ncı maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasında herhangi bir ayetten bahsetmediğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:38
Tarih:20/12/2018


İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin 16'ncı maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasında herhangi bir ayetten bahsetmediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Tutanakları istedik. Sayın Hüda Kaya'nın konuşmasında herhangi bir ayet geçmiyor yani bir ayeti kürsüde söylediğimiz, bunun üzerine kendileri de başka bir ayetle cevap verdiklerini söylediler. Konuşma metninde herhangi bir ayet yok.

Teşekkür ediyorum.