Konu:Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ve İhsan Eliaçık'ın gözaltına alındığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:38
Tarih:20/12/2018


Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ve İhsan Eliaçık'ın gözaltına alındığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, burada tabii ki polemik yapıyoruz, tartışıyoruz ama bazı konular var ki çok hassastır. O konularda herkesin, hepimizin, itham ederken dikkatli olması gerekir.

Biraz önce bir grup başkan vekili, Bakara suresi 11'inci ayeti okuyarak "'Islah edicileriz.' derler ama aslında bozgunculardır." ifadesini Gezi eylemine katılanlar için kullandı. Hepimiz biliyoruz ki Kur'an'da esbabı nüzul yani iniş sebebine bağlı yorum yapmak gerekir. Bakara suresinin 11'inci ayetine ben teyiden bir daha baktım bir yanlışlık yapmayalım diye, münafıklarla ilgili inen ayetler bu ayetler. Dolayısıyla bu çatı altında birbirimizle ilgili en ağır eleştirileri yapabiliriz ama hiçbir toplumsal kesimi münafıklar için inmiş bir ayetle itham etmek bize yakışmaz. Bakın, bu yaklaşımın çok kanlı, ağır bedelleri oldu. Sıffin Savaşı'nda taraflar -ki iki taraf da Peygamber'in arkadaşlarıydı, akrabalarıydı- kılıçlarının ucuna Kur'an sayfalarını taktılar ve öyle savaştılar. Bu anlayış İslam tarihi boyunca muhalif düşünen herkesi itham etmeyi, Rafızilikle suçlamayı, fitneyle suçlamayı alışkanlık hâline getirdi.

Biraz önce öğrendik, Sayın İhsan Eliaçık gözaltına alınmış; hakkındaki bir yakalama kararı dolayısıyla ifade vermeye gittiğinde karakolda gözaltına alınmış.

Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)