Konu:Gezi'ye katılanlar faiz lobisinin ve dış güçlerin aleti olmuşsa faizleri çıkaranların nasıl siyaset yaptığını, kimin adına yaptığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:38
Tarih:20/12/2018


Gezi'ye katılanlar faiz lobisinin ve dış güçlerin aleti olmuşsa faizleri çıkaranların nasıl siyaset yaptığını, kimin adına yaptığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sayın Başkan, elbette ki tarihimizde yaşadığımız olayları tartışırken burada mutlak bir örtüşme sağlamak mümkün değil ama bazı şeyler var ki polemik götürmeyecek kadar net tavır koymamız gerekiyor. Bu gösteriler sırasında, 7'si gösterici genç olmak ve 1'isi de polis olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetmiştir. Bunlardan birisi var ki gerçekten Vandalizmin tavan yaptığı bir linç yöntemiyle öldürülmüştür, Ali İsmail Korkmaz. Eskişehir'de bir üniversite öğrencisi sokakta, oradaki güvenlik görevlileri ile esnafın birlikte, barbarca, asla bir gösteriye müdahale mantığıyla izah edilemeyecek yöntemle katledilmiştir. Bu vakanın ve benzer vakaların hiçbir izahı olamaz. Kaldı ki o günlerde bu haklı demokratik tepkiyle şiddet içeren bir yere olayların sarkma ihtimaline karşı, Hükûmet temsilcileri gösterileri organize eden meslek örgütleriyle görüşmeler yaptılar, olayların başka bir yere kaymasını engellediler.

O dönemde, hatırlarsanız Gezi'yi düzenleyenlerle ilgili en ciddi iddia "döviz, faiz lobileri" ifadesiydi değerli arkadaşlar.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bilgen, toparlayalım, bitirelim; sayın konuşmacı bekliyor bizi.

Buyurun.

AYHAN BİLGEN (Kars) - Evet Sayın Başkan.

O gösterilerin gerçekleştiği dönemde faizler ne kadar arttı, şimdi faizler nerede? Eğer o Gezi'ye katılanlar faiz lobisinin aleti olmuşsa, dış güçlerin aleti olmuşsa faizleri şimdi bu rakamlara çıkaranlar nasıl siyaset yapıyorlar, kimin adına yapıyorlar?

Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)