Konu:Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın açıklaması üzerine konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:38
Tarih:20/12/2018


Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın açıklaması üzerine konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - Bir zahmet.

Sayın Başkanım, bu konuda bizzat ismim zikredilmeseydi söz alma ihtiyacım yoktu ama bir sayın vekil bizzat ismimi zikrederek ve suçlayıcı bir ifade de kullanınca takdir edersiniz ki Meclis İçtüzüğü bana bu hakkı veriyor. Sizin de anlayışınıza teşekkür ediyorum yoksa bir polemik sürdürmek arzusunda kesinlikle değilim, Meclis çalışmalarının nasıl olduğunu bilen bir arkadaşınızım. Ama bakın, burada ben bir vatandaş olarak vatandaşın şikâyetini dinlemek zorunda değil miyim? Ben bunu daha önce Yavuz Selim'de yaptım, Hürriyet'te yaptım, Cedit'te yaptım. Bizzat il başkanı olarak Erenler Cedit kentsel dönüşümünün ve halkın tamamının mutluluğuyla sonuçlandırılan bir projenin her aşamasında içinde bulundum. Halıdere taşocağıyla ilgili her aşamada halkın yanında oldum. Alikahya'nın her sorununda Alikahya'nın yanında oldum. Dilovası'na her ay mutlaka giderim. Dilovası'yla ilgili bütün sorunları...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - Sayın Başkan, bitiriyorum, lütfen...

BAŞKAN - Peki, lütfen bitirin.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - Dilovası'nda çöp tesisinin kapatılması kararını o zaman Savunma Bakanıyken Büyükşehir Belediye Başkanımızla konuştuk, bizzat beraber aldık. Bunların hepsi Dilovası halkı tarafından da, Yavuz Selim, Hürriyet halkı tarafından da, Halıdere halkı tarafından da, Alikahya halkı tarafından da, İzmit halkı tarafından da biliniyor. Ama şunu özellikle söylemek durumundayım: Ya, benim oraya gitmeme, Hacıhızır Mahallesi'ndeki, Veliahmet Mahallesi'ndeki vatandaşın sözünü dinlememe, sesini dinlememe 2 kişi itiraz etti. Biri müteahhit, biri de CHP İl Başkanı, şimdi de Haydar Akar. Ya, böyle bir şey olabilir mi? Bir milletvekilinin en temel görevi halkın sesine kulak vermek değil mi? Yani buna niye itiraz ediyorsunuz? Buna itiraz edecek bir şey olamaz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - Son olarak bir cümle ifade edeyim. Değerli arkadaşlar...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Başkan...

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - Sayın Başkanım, son bir cümle ifade edeyim, bu polemiği bitireceğim, müsaade ederseniz.

BAŞKAN - Mikrofonunuzu açmadan, buyurun.

Sayın Işık, iki dakika süre verdim yerinizden. Yani bu konu artık bütçe görüşmelerinde Meclisin bu kadar da zamanını almamalı. Yani toparlamanız gerekiyor. Lütfen...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Çok önemli konu Sayın Başkan, Türkiye duysun, çok önemli konu.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - Sayın Başkan, burada tartışmayı başlatan ben değilim.

BAŞKAN - Buyurun siz kayıtlara geçirin.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - Ama bu tartışma Kocaeli halkının bir sorununun çözümüyle ilgili bir tartışmadır. 5 tane soru soruldu, 5 sorunun 5'ine de çok net cevap verdim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - En son Yavuz Selim ve Hürriyet'e giden 2 milletvekili yan yanayız. Bizden daha sonra bir milletvekili gittiyse söylesin. Cumhuriyet Halk Partisinin 3 vekili var, acaba hangisi benden sonra, 25 Kasımdan sonra Gebze Yavuz Selim ve Hürriyet Mahallelerine gitti?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sen bütçeye gelmiyorsun, biz buradayız ya! Biz buradayız, sen gelmiyorsun ki buraya. Biz de gideceğiz şimdi bırakınca.

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri...

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - İki: Sayın Başkan, bakınız "Veliahmet Muhtarı bizi dinlemedi." diyor. Hayır, Veliahmet halkı da geldi toplantıya, Hacıhızır halkı da geldi. Önce Veliahmet Mahallesi'nden gelen insanları dinledik, orada yüzlerce şahit var. Yani yüzlerce şahidin olduğu bir şey nasıl inkâr edilir, bunu anlamış değilim. Ya arkadaşlar, lütfen halka kulak verin. Bir kişinin, iki kişinin lafıyla burada siyaset yapılmaz. Meclis Genel Kurulunun gündemi bir kişinin, iki kişinin lafıyla meşgul edilmez.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)