Konu:Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin 15'inci maddesi üzerindeki soru-cevap işleminde yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:38
Tarih:20/12/2018


Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin 15'inci maddesi üzerindeki soru-cevap işleminde yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Sayın Haydar Akar, benim de ismimi anarak, Kocaeli'de kentsel dönüşümle ilgili bir problemden dolayı bana ithamlarda bulundu.

Öncelikle şunu ifade edeyim: Vatandaşın her meselesi vatandaşın seçtiği milletvekili olarak benim meselemdir ve seçilen her milletvekilinin meselesidir. Orada bir sorun varsa, vatandaş da bu sorunun çözümü için eğer bize ulaşmışsa bizim bu soruna bigâne kalmamız, kayıtsız kalmamız düşünülemez, bu bir.

İkincisi: Sayın Akar "Gebze'ye niye gitmedi..." Sayın Akar Yavuz Selim Muhtarını arasaydı, Hürriyet Mahallesi Muhtarını arasaydı o mahalleye en son giden milletvekilinin ve orada yüzlerce insanla salon toplantısı yapan milletvekilinin kim olduğunu herhâlde öğrenirdi. 25 Kasım 2018'de mahallede Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Milletvekilimiz İlyas Şeker Bey'le kentsel dönüşümle ilgili sorunları görüşen, toplantıyı yapan biziz ama arkadaşlarımız zahmet edip gitmiyorlar, gitmedikleri gibi böyle bir toplantının yapıldığından haberleri yok.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz...

BAŞKAN - Toparlayın.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - İzmit Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışması resmen start almamıştır, başlamamıştır. Halıdere'deki taş ocağı konusunda Fikri Işık'ın tavrını öğrenmek isteyen Halıdere Muhtarını arasın. Oradaki tavrımız açık ve net.

Artı, Alikahya ve Dilovası'yla ilgili yaptığımız çalışmaları en iyi oranın halkı biliyor. Dolayısıyla bunları orada yaşayan insanlara sormadan burada zikretmek -en hafif tabiriyle- şehirle bağlantısının olmamasının bir göstergesidir.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Bravo!

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - Üzücü bir şey söyleyeyim: Benim bu kentsel dönüşümle ilgili mağdurları, buradaki sıkıntıya düşen insanları dinlemem 2 kişiyi çok rahatsız etti: Bir, müteahhidi, bir de CHP İl Başkanı ile Sayın Haydar Akar'ı. Ben bunu hem Meclis Genel Kurulumuzun hem de Kocaeli halkımızın takdirine sunuyorum.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)