Konu:2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:38
Tarih:20/12/2018


2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İBRAHİM AYDIN (Antalya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Hazine garantili kredilerden üstlenim oranını tarihî seviyelere düşürdük. Hazine garantili dış borç stoku 2018 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 13,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, hazine garantili kredilerde üstlenim oranı tarihin en düşük seviyelerinde seyretmektedir. 2002 yılında hazine garantili kredilerde üstlenim oranı yüzde 51,9 iken 2018 yılı sonu itibarıyla yüzde 1'e düşmüştür. Hazine alacak stoku ise 2018 Ekim ayı sonu itibarıyla 19 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Antalya'mız her ne kadar turizmin başkenti olsa da tarımda, özellikle örtü altı tarımda da başkenttir.

Sayın Başkanım, ülkemizde tarımın bu seviyeye gelmesinde çiftçimize verilen tarımsal destekler nelerdir? Bu destekler için bütçeden ne kadar kaynak ayrılmıştır? 2019 yılı...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)